Bogerud - snarveier

Bymiljøetaten oppgraderer snarveier for gående på Bogerud

Hva skal vi gjøre?

Bymiljøetaten skal bygge og oppgradere fire snarveier for gående på Bogerud. Disse tar utgangspunkt i eksisterende stier, som skal oppgraderes til en bedre standard. Erfaringer fra dette arbeid skal brukes til å bygge snarveier flere steder i byen vår. 

 

Hvor skjer det?

Vi skal bygge fire snarveier på Bogerud:

  • Snarvei 1: Fra Rustad borettslag gjennom skogen til Rustad skole. Stien brukes som skolevei og skal oppgraderes med grusdekke, trapper, håndløpere og lys.
  • Snarvei 2: Fra Rustadgrenda til General Ruges vei ved Skullerud skole. Eksisterende trapp fra Rustad borettslag skal oppgraderes, og snarveien, som også brukes som skolevei, får nytt grusdekke, håndløpere og ny trapp ned til fortauet langs General Ruges vei.
  • Snarvei 3: Fra Bogerud T-banestasjon i retning Østensjøvannet og friområdene. Forbindelsen brukes som snarvei av boligområdene rundt. Snarveien vil få nytt grusdekke og nye rekkverk.
  • Snarvei 4: Fra Bogerudveien til friområdene og fotballbanene. Snarveien vil få grusdekke og trapp med håndløper.
  • Snarvei 4: Fra Bogerudveien til friområdene og fotballbanene. Snarveien vil få grusdekke og tredekke på deler av stien.

Hva skjer når?

Arbeidene startet denne høsten og skal etter planen ferdigstilles sommeren 2021. Rekkefølge for utbygging er 3, 4, 1 og 2.

Hvorfor gjør vi dette?

Å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivt er avgjørende for å løse utfordringene i Oslo knyttet til befolkningsvekst, transport og luftkvalitet. Snarveiene skal bidra til at det blir mer attraktivt å bevege seg til fots, da snarveiene korter ned gangtiden mellom viktige målpunkter i hverdagen.

Bymiljøetaten tar utgangspunkt i eksisterende tråkk som har behov for oppgradering. Vi skal oppgradere snarveier over hele byen i årene som kommer.

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Telefon
23 48 20 30

E-post