Slik bygger vi Oslo

Tilrettelegging for syklende og gående i Slemdalsveien og Valkyriegata

Hva skal vi gjøre?

Bymiljøetaten bygger sykkelfelt og utvider fortauet langs T-banen i Slemdalsveien og Valkyriegata, mellom Apalveien og Kirkeveien.

I januar 2020 kunne 18 nyetablerte ladeplasser for elbil i Trudvangveien og Gardeveien tas i bruk, da ladeplassene i Slemdalsveien måtte fjernes i forbindelse ved etablering av sykkelfelt.

Hvor skjer det?

Slemdalsveien og Valkyriegata, mellom Apalveien og Gardeveien.

Når skjer det?

Arbeidet med å legge bedre til rette for gående og syklende starter i uke 33. Prosjektet ferdigstilles etter planen vinteren 2020/2021. 

Hvorfor gjør vi dette?

Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen. Den aktuelle strekningen er en del av Plan for sykkelveinettet i Oslo og utgjør en viktig del av en sykkelrute mellom Ring 3 og Ring 2.

Sykkelfelt i Slemdalsveien og Valkyriegata vil bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for syklende. Sykkelfelt vil også kunne redusere omfanget av sykling på fortauet, og dermed bedre forholdene for gående. Utvidelsen av fortauet langs T-banen vil også bedre forholdene for gående på strekningen og de som venter på bussen rett utenfor Majorstuen T-bane.

I april 2019 ble det sendt ut nærinfo til berørte i gata med mulighet for å uttale seg. 

Organisasjon

Bymiljøetaten

Telefon
23 48 20 30

E-post