Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Tilrettelegging for syklende og gående i Slemdalsveien og Valkyriegata

Hva skal vi gjøre?

Forslaget innebærer å etablere opphøyd sykkelfelt i begge retninger i Slemdalsveien og Valkyriegata. Fortauet langs T-banen skal bygges noe bredere der det er mulig. Videre skal det etableres til sammen 18 ladeplasser for elbiler i Trudvangveien og Gardeveien, da ladeplassene i Slemdalsveien fjernes.

Hvor skjer det?

Sykkelfeltene skal legges fra Ring2/Kirkeveien til Apalveien, og ladeplasser for elbiler skal etableres i Trudvangveien, mellom Gardeveien og Harald Hårfagres gate, og Gardeveien, mellom Trudvangveien og Hammerstads gate. Se kart.

Når skjer det?

Arbeidet med å tilrettelegge for syklende og gående er planlagt å starte opp vår/sommer 2020. Det er sendt ut nærinfo til berørte i gata med mulighet for å uttale seg. 

I september 2019 startet arbeidet med å etablere ladeplasser i Trudvangveien og Gardeveien. Fra uke 4 i 2020 er ladeplassene for elbil i Trudvangveien og Gardeveien tilgjengelige for bruk.

Hvorfor gjør vi dette?

Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen. Den aktuelle strekningen er en del av Plan for sykkelveinettet i Oslo og utgjør en viktig del av en sykkelrute mellom Ring 3 og Ring 2.

Sykkelfelt i Slemdalsveien og Valkyriegata vil bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for syklende. Sykkelfelt vil også kunne redusere omfanget av sykling på fortauet, og dermed bedre forholdene for gående.

Organisasjon

Bymiljøetaten

Telefon
23 48 20 30

E-post