Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Slemdal skole – oppgradering og utvidelse

Hensikten med planforslaget er å omregulere skoletomten ved Slemdal skole slik at det blir plass til alle elevene.

Hva skal vi gjøre?

Skolen skal bli en fullverdig 4 parallell barneskole fra 1.-7. trinn for 728 elever. 

  • Utvidelse av skolen fra 3 parallellklasser til 4 parallellklasser
  • Bygningsmassen må utvides og eksisterende bygg skal totalrehabiliteres.
  • Skolen er verneverdig, og dette må hensyntas ved oppgradering og nybygg.

Det er lagt vekt på miljøvennlige løsninger som solceller, jordbrønner og passivhus. Solcellene plasseres på taket til det nye bygget. Energibrønner i grunnen vil forsyne byggene med varme om vinteren og kjøling om sommeren.

  • ​Når hele skoleanlegget er ferdig, blir det totalt over 10.000 kvadratmeter stort. Ca. 3.880 kvadratmeter skal rehabiliteres, mens alt det nye vil utgjøre 6.520 kvadratmeter. 

lemdal skole ligger i Stasjonsveien 1, rett ved T-banestoppet på Slemdal. 

 

 

Kontakt oss

Undervisningsbygg

Prosjektleder

Gaute Briseid Brunovskis

Mobilnummer
451 50 123

E-post

Besøksadresse

Stasjonsveien 1, 0776 OSLO