Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Hva skal vi gjøre?

Vann- og avløpsetaten (VAV) bygger en ny overføringsledning for drikkevann fra Skullerud vannbehandlingsanlegg til Søndre Nordstrand og Ski.

I tiden fremover vil vi gjøre så godt vi kan for å holde prosjektet i gang.  De tidene som er oppsatt forsprengningogstøyende arbeider, vilbestå. Vihar forståelse forat det kan oppleves ekstrabelastende i denne periodennårmange er hjemme på dagtid, menfor å trygge vannforsyningen, er detviktig at prosjektene går som planlagt.    

Hvorfor gjør vi det?

Prosjektet er en del av vårt kontinuerlige arbeid med å sikre deg som innbygger friskt vann i kranene, hver eneste dag og i en stadig voksende hovedstad.

I tillegg til å styrke vannforsyningen til områdene rundt Søndre Nordstand, og videre bygging der, muliggjør ledningen utbygging av nye boliger i området rundt Gjersrud-Stensrud.
 
Oslo kommune har videre en samarbeidsavtale med Ski kommune og vi knytter nå forsyningsnettene våre bedre sammen.

Ledningen går mellom Skullerud vannbehandlingsanlegg og Enebakkveien.

Hvordan gjør vi det?

Ledningen legges i tunell, det fremfor å grave og sprenge grøfter i dagen.

Tunell og ledning er litt over tre kilometer lang og det vil ta cirka tre år å bygge den. I litt over to av disse årene vil det sprenges, det vil si fra sommeren 2019 og til høsten 2021.

Spesielt bebyggelsen ved Enebakkveien, hvor tunellen kommer ut, vil merke sprengningsarbeidene godt. Ellers ligger mye av tunellen i Marka. Sprengningsarbeidene ved Sørliveien starter mai 2019. Tunnelen er planlagt ferdig sprengt i september 2021. Det vil være cirka to til tre salver per dag når produksjonen går jevnt.

Tunellmassene vil tas ut i en egen adkomsttunell i Sørliveien, nedenfor Grønmo Gjenbruksstasjon. Der ligger også prosjektets hoved-rigg. Plasseringen for uttak av masser i Sørliveien er for å ha kortest mulig vei til E6 og samtidig være lengst mulig vekk fra tettere bebyggelse.

Perioden med utkjøring av masser er den samme som for sprengningsarbeider.

Status

Nå merkes det godt når det sprenges. I tiden fremover vil noen også høre når det borres og pigges i fjellet. Det er gjennomført forundersøkelser med registreringer av boliger og det er utplassert støy- og rystelsesmålere i området.

Retning nord

I retning mot Skullerud- vannbehandlingsanlegg er vi nå tett på bebyggelsen i Dal – Brenna. Rystelser og støy vil i den nærmeste tiden bli på det kraftigste, før arbeidene fjerner seg bort fra bebyggelsen.

Retning sør

I retning sør kommer vi fram mot sommeren til å sprenge oss under bebyggelsen i Øverliveien og inntil Enebakkveien.
Her må det sprenges svært forsiktig og derfor tar det en del tid. Her avsluttes arbeidene cirka 20 meter i fjellet ved Enebakkveien. Det skal her lages forskjæring, det vil si at vegetasjon fjernes, løsmasser graves vekk og så sprenger vi fra overflaten ned til tunnelnivå.

Tider for sprengning og støyende arbeider

Tider for når entreprenøren kan arbeide er skjerpet inn i samråd med bydelsoverlegen, både når det gjelder sprengning og for annet sterkt støyende arbeid.

Retning nord (mot Skullerud)

Sprengninger pigging og boring:

  • mandag til torsdag: 07.00–23.00
  • fredager: 07.00–22.00
  • lørdager: 08.00–17.00

Retning sør (mot Enebakkveien)

Sprengninger pigging og boring:

  • mandag til fredag: 07.00–20.00
  • lørdager: 09.00–17.00

Andre støyende arbeider:

  • mandag til fredag:   07.00–21.00

Transport kan foregå i tidsrommet 19.00-07.00 så lenge det ikke forstyrrer naboer og er innenfor støykravene.

SMS-varsling før sprengning

De som ønsker forvarsling om sprengninger kan få automatisk varsel på SMS. Det vil komme informasjon og et telefonummer hvor du kan registrere deg for en slik varsling.

For å melde deg på tjenesten:

  • Send SMS til 1963 med kodeord SKULLERUD

For å melde deg av tjenesten:

  • Send SMS til 1963 med kodeord SKULLERUD STOPP

Både små og store bokstaver fungerer.

Hvem er ansvarlig?

Oslo kommune, ved Vann- og avløpsetaten er ansvarlig for arbeidene

Naboinformasjon

Naboinformasjon mai 2020 (PDF 0,4MB)

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål til prosjektet. 

Du kan også ta kontakt med kundesenteret vårt: