Ruseløkka skole

Hva bygger vi?

På skoletomta vil det reise seg en ny og topp moderne skole.  Skolen er planlagt å bli på 10.300 kvadratmeter fordelt på seks etasjer, pluss underetasje.

Skolen skal huse elever fra 1. til 10. trinn, med to paralleller på barneskoletrinnet og tre paralleller på ungdomsskoletrinnet med elevkapasitet på 690 elever.  

Hvilke barn skal gå på denne skolen?

Søk på adressen deres og finn ut om barna skal gå på Ruseløkka skole. 

Hva skjer når?

Skolen er planlagt ferdigstilt i 2021.

Hvordan blir skolen?

Nye Ruseløkka skole satser på gjenbruk av materialer fra den gamle skolen. Deler av den gamle teglsteinen skal brukes om igjen på noen av veggene i tillegg til gjenbruk av granitt fra den gamle innvendige trappen.  

Skolen blir et forbildeprosjekt i FutureBuilt og skal møte kravene til nesten nullenergibygg (nNeb). Dette innebærer blant annet bruk av bygningsintegrerte solceller i fasaden og bygging av et flott grønt tak med vegetasjon og solceller. 

Den nye skolen vil få flere spesialrom enn hva som er standard i Oslo. Blant annet blir det bygget en stor dansesal og en samlingssal som skal tilpasses for sang, strykeorkester og mindre blåsegrupper.

Den nye skolen har høye kvalitetskrav knyttet til inneklima, lys, innvendig støy og nok plass til alle. På taket vil det bli grøntarealer, slik at elevene får et ekstra uteområde. Deler av undervisningen vil også foregå der.

Hvem er ansvarlig?

Undervisningsbygg er byggherre.

Utdanningsetaten er bestiller.