Rudolf Nilsens plass

Hva skal vi gjøre?

Prosjektet omfatter ombygging og oppgradering av Rudolf Nilsens plass. Rudolf Nilsens plass er en populær nabolagspark på Grønland som brukes til mange ulike aktiviteter. Her finnes det blant annet kunstgressbane/kunstisbane, ballbinge, lekeplass, gressplener og bod med utlån av skøyter og annet utstyr.  

Mye av det som finnes i parken i dag skal videreføres og oppgraderes, samtidig som noen nye ting kommer til. Dagens ballbinge blir erstattet med en multibane ved Vahls gate. En multibane er en fleksibel aktivitetsflate som kan brukes til forskjellig type ballspill, dans, sykkel, opphold m.m.

Det skal også skapes nye aktivitetssoner som er tilpasset forskjellig type bruk i parken. Prosjektet tilrettelegger for aktivitet på hele plassen og gjør den mer åpen og trivelig, samtidig som trær og vegetasjon beholdes.

Gjennom Områdeløft Grønland og Tøyen har vi jobbet for at ulike brukere av parken skal få gi sine innspill til oppgraderingen av Rudolf Nilsens plass, blant annet gjennom møter og workshops. Parken brukes aller mest av barn og unge, derfor har det vært viktig å få inn deres ønsker og behov i prosjektet.

Hva skjer når?

Planlagt anleggsstart er høsten 2021 og arbeidet vil pågå frem mot sommeren 2022.

Oppstarts- og ferdigstillelsesdato er ikke endelig fastsatt og blir meddelt på et senere tidspunkt.

Hvor skjer det?

Rudolf Nilsens plass grenser til Vahls gate i nord, Heimdalsgata i vest og Herslebs gate i sør. I øst ligger Vahl skole med tilgrensende skolegård.

Hvorfor gjør vi dette?

Rudolf Nilsens plass er en populær og mye brukt park. Plasseringen like ved Vahl skole gjør at parken er spesielt viktig for mange barn og unge på Grønland. Området har behov for en større oppgradering som sørger for at parken dekker brukernes ønsker og behov. Prosjektet er igangsatt av Bydel Gamle Oslo, som har ansvar for parken. På grunn av størrelsen på prosjektet fikk Bymiljøetaten i 2019 oppdrag av Byrådsavdeling for miljø og samferdsel om å stå for gjennomføringen av selve anleggsarbeidet. Prosjektet inngår i Områdeløft Grønland og Tøyen.

Hvem er ansvarlig?

Bymiljøetaten er byggherre. 

  • Prosjektleder: Jan Sverre Asmyr
  • Byggeleder: Robert Flinterud

Andre prosjekter i området

Jens Bjelkes gate og Tøyengata – tilrettelegging for syklende og gående

Sykkeltilrettelegging mellom Vahl skole og Schous plass

Norbygata og Tøyengata - tilrettelegging for syklende og gående

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Merk henvendelsene med "Sak 21/01035"

E-post

Kontakt Bydel Gamle Oslo om planleggingen av prosjektet.

Programleder områdeløftene

Kjersti Grut

E-post