Ring 2 Majorstuen – Carl Berners plass

Vi jobber med en planprosess for trikk, sykkel og trær på Ring 2 fra Majorstuen til Carl Berners plass.

Hva skal vi gjøre?

Bymiljøetaten har satt i gang en planprosess med planprogram og konsekvensutredninger av trikk, sykkel og trær på Ring 2 fra Majorstuen til Carl Berners plass. Både trikk og sykkelanlegg skal bli løst på strekningen, og Ring 2 skal fremstå som en gjennomgående boulevard med trebeplantning.

Vi planlegger en rekke midlertidige forbedringer for syklister og kollektivtrafikken før denne fullstendige ombyggingen er på plass.

Hvor på Ring 2?

Ring 2 fra Majorstuen til Carl Bernes plass. Løsningen skal knytte seg til eksisterende trikke- og sykkelnett.

Hvorfor lager vi ny plan?

I KVU Oslo-Navet og Ruters M2016 anbefales trikk på Ring 2 fra Majorstuen til Carl Berners plass, for å gi en attraktiv og kapasitetssterk tverrforbindelse nord i indre by.

Oslo er en av Europas raskest voksende byer, og dette gir store muligheter for gode klima- og miljøløsninger. Byrådet vil fortette rundt store kollektivknutepunkter, og prioritere de store pengene til kollektivprosjekter og sykkel, ikke nye motorveier. Ny T-banetunnel i indre by, utbygging av sykkelveinettet, og erstatte buss med trikk på bussrutene med høyest belegg herunder langs Ring 2, er prioriterte prosjekter for byrådet.

Trikken vil binde sammen mange sentrumsrettede kollektivtilbud og gi attraktive omstigninger, samtidig som den betjener et stort lokalt marked. Tiltaket anbefales ferdigstilt før byggingen av en ny sentrumstunnel for T-banen starter, slik at man får en kapasitetssterk tverrforbindelse som kan avlaste T-banen i byggeperioden.

Ring 2 er en sentral tverrforbindelse i Oslo, men deler av traseen mangler i dag sykkeltilrettelegging. 

Dokumenter og rapporter

Kontaktpersoner

Bymiljøetaten

Telefon
2180 2180

E-post