Småhusplanen: Midlertidig byggeforbud er opphevet

Fra 15. februar gjelder ikke lenger det midlertidige forbudet mot tiltak i områder som er omfattet av småhusplanen. Saker vi har mottatt etter 6. april 2022, vil nå bli tatt opp igjen til behandling.

Byutviklingsutvalget opphevet 15. februar Plan- og bygningsetatens vedtak om et midlertidig forbud mot tiltak i småhusplan-områdene i Oslo (S-4220), som ble vedtatt 1. juni 2022.

Utvalgets vedtak betyr at det fra 15. februar ikke lenger gjelder et midlertidig forbud mot tiltak for planområdet. Saker mottatt etter at det midlertidige forbudet mot tiltak, ble varslet 6. april 2022, og som ble satt i bero, vil nå bli tatt opp igjen til behandling.

– Vi setter nå i gang arbeidet med å behandle disse 143 søknadene etter når de kom inn, sier avdelingsdirektør Hanne Høybach.

– Disse 143 søknadene, og nye søknader, vil behandles etter den gjeldende småhusplanen, opplyser Høybach.

Utvalget ba også byråden om å legge ned et nytt og eventuelt justert midlertidig forbud mot tiltak med virkning fra onsdag 12. april 2023, dersom etaten mener det lar seg gjøre innenfor lovens rammer. Dette vil etaten følge opp fremover.