Rentvannsbassenger på Oset vannbehandlingsanlegg

Vann- og avløpsetaten skal utvide Oset vannbehandlingsanlegg, for å kunne sikre byen trygg vannforsyning også i framtiden.

Hva skjer med Oset vannbehandlingsanlegg?

Oslo er en by i sterk utvikling. Vi forventer at innbyggertallet øker fra omtrent 615 000 til over 800 000 personer innen 2030. Vi har en sårbar drikkevannsituasjon. 90 prosent av drikkevannet vårt kommer fra Oset vannbehandlingsanlegg. Vi utvider Oset vannbehandlingsanlegg for å sikre trygg vannforsyning, også i fremtiden.

Status for arbeider og arbeidstider, sommer 2019

 • Omfattende byggearbeider vil pågå ut 2020, det meste er planlagt ferdig til midten av 2021.
 • Vi er ferdige med sprengingsarbeidene. Det er sprengt ut rundt 300 000 kubikkmeter fast fjellet, og kjørt ut rundt 30 000 lastebillass med stein.
 • Vi utfører grunnarbeider som forberedelser for betongarbeidene. Det «fingraves» til fast fjell på sålen (det vil si gulvet i bergrom og tunneller), og vi fyller inn og planerer med rene steinmasser. 
 • Oppunder hvelvingen i tunneler og bergrom monterer vi tunnelduk som dryppsikring.
 • Vi har begynt på betongarbeidene

Hvordan påvirker arbeidet naboer og omgivelser?

Gjennomføringen av arbeidet vil dessverre påvirke omgivelsene. I tiden framover er det primært de følgende aktivitetene som vil være til ulempe:

 • Anleggstrafikk:
  • Innkjøring av betong, armering, pukk og andre materialer/utstyr.
  • Noe utkjøring av steinmasser fra grøfter og «fingraving».
 • Viftestøy.
 • Aktivitet på riggplassen.

Intensiteten i transporten vil variere fra dag til dag. De dagene det er storstøp kommer det til å bli kjørt inn opptil 50 betongbiler. 

Rammer for arbeid og arbeidstider

 • Betongarbeidene utføres i hovedsak fra mandag til fredag, mellom kl. 07:00 og 19:00. 
 • I noen tilfeller, særlig i forbindelse med støping, kan det skje at det arbeides utenfor dette tidsrommet.
 • Det kan være anleggstrafikk utenfor de angitte tidene, og anleggstrafikken inn til Oset starter noe tidligere enn 07:00
 • Det skal ikke utføres støyende arbeider etter kl. 23:00.  

Turvei

Se kart over byggeplassen, med turveier, porter og anleggsvei (JPG 1,8MB)

Hvorfor gjør vi dette?

Vi skal opprette nye rentvannbassenger for å øke kapasitet og beredskap.

Nye bassenger vil utjevne forbrukstopper

På de tidene av døgnet hvor vannforbruket er lavt, kan vi produsere og lagre vann som kan benyttes når forbruket er høyt. Da utnytter vi vannbehandlingsanlegget bedre, fordi jevnere produksjon gir økt driftstabilitet og levetid.

Nye bassenger vil bedre beredskap

Beredskapsvann ved uforutsette større hendelser i vannforsyningen som driftsstans ved anlegget eller ledningsbrudd: Vi skal bygge fire nye fjellhaller hvor vi kan lagre 100 000 m3 mer vann. Arbeidet vil pågå fra høsten 2017- 2022.

Vi skal bedre reservevannsforsyningen 

Målet med arbeidene er å sikre Oslo tilstrekkelig vannforsyning i en beredskapssituasjon. Tiltakene omfatter å ruste opp reserveanlegget, oppgradere anleggets eldre del fra 1920, installere ny UV-kapasitet, oppgradere og fornye elektrisk forsyning, og bedre brannsikkerheten.

Hvem jobber med dette?

Vann- og avløpsetaten leder prosjektet.

Kontakt oss

Vann- og avløpsetaten

Prosjektleder

Jan Kopperstad

Mobilnummer
91 16 22 66

Telefon
2180 2180

E-post

Vann- og avløpsetaten

Mediekontakt

Margrete Nilsen

Mobilnummer
91 77 27 02

E-post

Vann- og avløpsetatens kundesenter

Telefon
23 44 00 00

E-post

Besøksadresse
Herslebs gate 5

Postnummer
0561

Poststed
Oslo