Rehabilitering av vannledninger på Haugerud

Vi forbedrer vannledninger på Haugerud i Østmarka for å sikre vannforsyningen til byens befolkning.

Hva gjør vi?

For å sikre og forbedre vannforsyningen til byens befolkning renoverer Vann- og avløpsetaten en tunnel med vannledninger i Østmarka. Arbeidet medfører støy og anleggstrafikk i området Haugerud–Hellerud.

Hvor skjer rehabiliteringen?

Arbeidene foregår i området Haugerud, Hellerud, Trasop. 
Anleggsadresse er ved Haugerudveien 77.

Se også rehabilitering av vannledninger ved Hellerudsvingen.

Hvem jobber med dette?

Vann- og avløpsetaten.

Vann- og avløpsetatens kundesenter

Mandag - fredag kl. 08:00-15:00

Telefon
23 44 00 00

E-post

Besøksadresse

Vann- og avløpsetatens kundesenter, Herslebs gate 5, 0561 OSLO