Rehabilitering av demningen ved Skarvvann i Nordmarka

Skarvvann i Nordmarka har mange lekkasjer gjennom demningen. Vann- og avløpsetaten skal derfor gjennomføre en rehabilitering av demningen.

Hvorfor gjør vi det?

Demningen må rehabiliteres for å tette lekkasjer.

Hvordan gjør vi det?

Vannet tappes ned

For å få utført rehabiliteringen må vi tappe vannet. Arbeidet med tappingen vil starte 1. juli. Vannstanden i Skarvvann vil senkes med ca. 3,5 meter. Vi må også tappeTverrsjøen, den reduseres med ca. 30 cm i samme periode. Grunnen til at vi også tapper Tverrsjøen er for å etablere en buffer i tilfelle kraftig nedbør.

Anleggsarbeid

Anleggsarbeidene vil starte etter at dammen er tappet for vann. Det er estimert oppstart i august 2022. Anleggsarbeidet vil ferdigstilles i løpet av oktober.

Det skal graves på oppstrøms side av dagens mur. Demningen skal rengjøres og spekkes opp på nytt. Det vil bli anlagt en midlertidig anleggsvei inn til dammen. Området vil bli tilbakestilt så godt det lar seg gjøre når arbeidene avsluttes.

Det vil i hele perioden bli anleggstrafikk på arbeidsdager. Dette blir skiltet.

Dokumenter

Ferdsel i området

Ferdsel i nedtappet område kan medføre fare, spesielt der det er mudderbunn og i bratte skråninger der det tidligere var vann. Kanopadlere anbefales å trille veien direkte til Buvann.

Hvem er ansvarlig?

Oslo kommune, ved Vann- og avløpsetaten er ansvarlig for arbeidene.

Kontakt Vann- og avløpsetaten

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål til prosjektet:

Kontaktpersoner

Prosjektleder
Øyvind Røed
Mobil