Grønt byrom på Anne-Cath. Vestlys plass

I sommer kan du gå i skogen midt i byen! Fra 9. juli til 19. september besøker unge Oslotrær av 17 arter plassen foran Deichman Bjørvika.

Hva skal vi gjøre?

Sommeren 2021 etableres en møteplass og utstilling for og med trær som en midlertidig skog på Anne-Cath. Vestlys plass. Omkring 60 trær fordeles på to store plantefelt, utformet som grønne øyer med kanter av treverk og dekke av gressmatter under trærne. 

Utstillingen skal vise frem ulike treslag som benyttes i byens parker og byrom, og formidle kunnskap om trær og deres betydning i byen gjennom tekst og aktiviteter i løpet av sommeren. Alle trærne er planlagt for videre utplanting i ulike kommunale grøntanlegg. 

Målet er å vekke oppmerksomhet om hvor viktige trærne er for byen og hvordan de påvirker vår opplevelse av byrommene. Med utstillingen etablerer vi et fysisk eksempel som snakker til flere sanser og møter publikum mer direkte enn digitale visualiseringer klarer.

Prosjektet gjennomføres som en del av prosjektet Oslotrær

Hvor 

Anne-Cath. Vestlys plass ligger foran hovedbiblioteket Deichman Bjørvika. Området som benyttes strekker seg mellom gangforbindelsen over plassen og vannspeilet. Bevegelseslinjer, større gangveier og adkomst til biblioteket påvirkes ikke av tiltaket og kontakt til vannspeilet og eksisterende sittekanter opprettholdes.

Hva skjer når

Det grønne byrommet er tilgjengelig på Anne-Cath Vestlys plass fra 9. juli til 19. september. I hele perioden vil det være formidlingsaktiviteter omkring utstillingen og i samarbeid med hovedbiblioteket Deichman Bjørvika.

Kommende aktiviteter vil du finne på ByKubens facebooksider.

Aktiviteter med ungdom i sommerjobb

Kunnskap om trær

Sammen med Deichman Bjørvika vil ungdom i sommer etablere en utstilling med bøker om trær på torget i første etasje på hovedbiblioteket.

Vanning og skjøtsel

Nyplantede trær trenger mye vann, og spesielt mye når de står slik midlertidig på utstilling på toppen av en hard flate. De små klumpene av røtter pakkes godt inn med oppfylling av kompostjord og beskyttende gressdekke. Ungdommer fra Bydel Stovner, sammen med anleggsgartner, vil se etter og vanne trærne daglig.

Planteaktiviteter

Ungdommer fra Bydel Gamle Oslo benytter jordvolumet omkring trærne til å utprøve dyrking av spiselige ville vekster sammen med Sentrumsbonden. 

Gjenbruk av materialer

"Øyene" trærne står på er delvis bygget opp av tømmer som kommer fra almetrær som er felt i kommunens parker på grunn av almesyke. Dette tømmeret har blitt saget til, og returneres til Abildsø gård, hvor de benyttes i opplæring av barn og unge som forebygging av frafall i skolen. Kompost, kanter og gressmatter får også videre bruk i nærmiljøhager og grøntområder.

Trær og materialer i utstillingen

Blant de 17 ulike treslagene er trær som kan finnes igjen i fullmoden størrelse i byens gater og parker. I utstillingen får publikum oppleve disse som helt unge trær, mellom 4 og 8 år gamle. 

I september skal trærne plantes ut i en rekke ulike prosjekter, i samarbeid med kommunale aktører og innbyggere. Tidspunktet er valgt for å gi trærne god nok tid til å kunne etablere seg på nytt sted før vinteren. Trærne beholder innpakking av røttene fra planteskolen for å unngå å forstyrre røttene ytterligere mens de står her, og oppbinding skal bidra til at de holder seg oppreist i den tidvis sterke vinden i Bjørvika. Blant mottakere av trær er flere av byens gravlunder, besøksgårder, skoler og ungdomsklubber, omsorgsboliger og parker. Det blir mulig å følge det enkelte tre videre på ByKubens facebookside

Disse trærne møter du på Anne-Cath. Vestlys plass:

3 trær av arten Spisslønn – Acer platanoides

4 trær av arten Svartor – Alnus glutinosa

4 trær av arten Hengebjørk – Betula pendula

7 trær av arten Tyrkerhassel – Corylus colurna

3 trær av arten Bøk - Fagus sylvatica

7 trær av arten Sibirlerk – Larix sibirica

2 trær av arten Osp – Populus tremula

10 trær av arten Fuglekirsebær – Prunus avium

1 trær av arten Hegg – Prunus padus

2 trær av arten Sommereik – Quercus robur

3 trær av arten Selje – Salix caprea

3 trær av arten Doggpil – Salix daphnoides

4 trær av arten Rognasal – Sorbus hybrida

6 trær av arten Hagerogn. Sorbus incana

2 trær av arten Parklind – Tilia x europaea

2 trær av arten Rogn - Sorbus Aucuparia

2 trær av arten Prydeple – Malus × purpurea

Aktiviteter

I august og september blir det lagt opp en rekke aktiviteter. Ulike fagpersoner kommer og forteller om hvilke trær som egner seg hvor, produksjon, planting og skjøtsel av trær. Aktivitetene blir lagt ut på ByKubens facebook side.

Med utgangspunkt i plassen blir det flere vandringer og informasjon om trær i Oslo. Blant annet samlingen av trær i Dronning Eufemias gate, til byens eldste parkanlegg ved Christian Fredriks plass, Paléhaven) samt til de helt nyeste grønne byrommene i Bjørvika.

Hvem er ansvarlig for prosjektet

Oslo Kommune ved ByKuben, Oslos senter for byøkologi

Kontakt oss

Plan- og bygningsetaten, Bykuben

Telefon
2180 2180

E-post