Oppgradering av fonteneanlegget Solen og jorden

På Christian Frederiks plass står det vakre fonteneanlegget Solen og jorden. Anlegget er nå rehabilitert, og det storslåtte kunstverket skal igjen bli det naturlige midtpunktet på den travle plassen. Vi gleder oss til å sette på vannet 5. mai.

Hva har vi gjort?

  • Lagt ny tilførsel med vann
  • Sikret trygt avløp
  • Bygget anlegg som tilfredsstiller krav fra Vann- og avløpsetaten med hensyn til tilbakeslagsventil osv.
  • Oppgradert el-tilførsel og lagt ny belysning i basseng
  • Tettet lekkasjer
  • Tilrettelagt for renseteknologi for å hindre oppblomstring av legionellabakterier

Hvor står fontenen?

På Christian Frederiks plass (sjøsiden av Østbanehallen)

Når gjennomfører vi i tiltaket?

Byggestart var november 2021 og fonteneanlegget ble ferdigstilt juni 2022. Vannet skrus på i fontenen 5. mai 2023. Grunnet vannmangel var det ikke vann i fontene til Oslo kommune sesongen 2022.

Hvorfor ble fonteneanlegget oppgradert?

På grunn av store lekkasjer har fonteneanlegget Solen og jorden vært stengt i mange år. Nå er anlegget tettet og fullstendig oppgradert.

Fontenens tekniske rom har vært fylt med saltvann og alle tekniske enheter er byttet. Steindekkene er restaurert og granittblokkene i trappetrinnene satt på plass.

I forbindelse med en testkjøring av fontenen ble det avdekket lekkasjer. Derfor var det nødvendig å heise av bronseskulpturen for å sikre adkomst til rør inne i granittsøylen for å gjøre reperasjoner. Det er også trukket nye elkabler og montert nye lamper i fontenen, samt at det ble lagt enkelte nye lamper på plassen rundt anlegget, mens de gamle ble oppgradert.

Kunstverket

Kunstverket av kunstneren Ørnulf Bast (1907 - 1974) ble opprinnelig gitt i gave til Oslo by fra Den Norske Amerikalinjen allerede i 1936, men ble først montert og tatt i bruk i 1986.

Verket er en fonteneskulptur med kvinne og mann på sokkel og en klodeform øverst på søylen. Kloden er har gravert inn reliffer av barn og kornaks.

Fontenen består av et basseng i granitt på over 20 meter i diameter. I midten av bassenget står en granittsøyle med en bronseskulptur på toppen. Fonteneanlegget er et kunstverk beskyttet av åndsverksloven.

Fontenen ble i 1986 reist på Christian Fredriks plass. Bast hadde videreutviklet monumentet med utgangspunkt i sitt vinnerutkast i konkurransensom Den Norske Amerikalinjen skrev ut i 1932 for å kunne gi Oslo en fontene med skulpturer plassert foran hovedkontorets bygning ved Jernbanetorget. Ved Basts død var steinhoggerarbeidet avsluttet og gipsskulpturene som dannet utgangspunkt for bronsestøping sto ferdige. Dermed ble monumentet ferdigstilt etter hans død - som et tidsvitne fra tiden da det opprinnelige utkastet ble laget.

I forbindelse med konserveringsarbeidet i 2020 ble bronseskulpturene snudd fra sin orientering mot nordvest til å vende ansiktene mot sjøen, dette i tråd med opprinnelig kunstnerisk tanke. Rehabiliteringen innebærer også at vannstrålene skal være så tett opptil kunstnerens intensjon som mulig, i tillegg til at steinmønsteret i bassengbunnen er ivaretatt.

Samarbeidspartnere

Fonteneanlegget inngår i Oslo kommunes kunstsamling, og forvaltningsansvaret deles mellom Bymiljøetaten og Kulturetaten. Restaureringen er finansiert av programmet Bilfritt byliv.

Entreprenør: PA entreprenør AS

Tiltakshaver

Bymiljøetaten

Telefon
21802180

E-post
postmottak@bym.oslo.kommune.no