Oppgradering av fonteneanlegget Solen og Jorden

På Christian Frederiks plass, byrommet mellom Oslo S, Børsen og Operaen, står det vakre fonteneanlegget Solen og Jorden. Bymiljøtetaten skal nå rehabilitere det storslåtte kunstverket så det igjen vil bli det naturlig midtpukt i den vakre parken.

Hva skal vi gjøre?

 • Legge ny tilførsel med vann
 • Sikre trygt avløp
 • Tilfredsstille krav til Vann- og avløpsetaten med hensyn på tilbakeslagsventil etc
 • Oppgradering av el-tilførsel og legge ny belysning i basseng
 • Tette lekkasjer i basseng og røranlegg
 • Tilrettelegge for renseteknologi for å hindre oppblomstring av legionellabakterier

Hvor skal det gjøres?

På Christian Frederiks plass, byrommet mellom Oslo S, Børsen og Operaen

 

  Når gjennomfører vi i tiltaket?

  Byggestart november 2021. Forventes ferdigstilt sommer 2022.

  Hvorfor gjør vi dette?

  Solen og Jorden har store lekkasjer og har vært stengt i mange år. Nå skal anlegget tettes og oppgraderes fullstendig. Fontenens tekniske rom har vært fylt med saltvann og alle tekniske enheter må byttes. Videre ble vanntilførselen kuttet da den nye hovedvannledningen i Dronning Eufemias gate ble anlagt. Steindekkene er begrodd med grønske og ugress, fugene har sprukket opp og ved noen punkter i bassengbunnen mangler det stein. I tillegg har granittblokker i trappetrinn glidd ut. Etter testkjøring av rør inne i søylen ble det avdekket lekkasjer. Vi er derfor nødt til å heise av bronseskulpturen for å sikre adkomst til rør som ligger inne i granittsøylen. Det skal også trekkes nye elkabler og monteres nye lamper i fontenen, og det skal legges enkelte nye lamper på plassen rundt anlegget, mens de gamle skal oppgraderes.

  Historikk

  Kunstverket av kunstneren Ørnulf Bast ble opprinnelig gitt i gave til Oslo by fra Den Norske Amerikalinjen allerede i 1936, men ble først montert og tatt i bruk i 1986. Fontenen består av bassenget i granitt på over 20 meter i diameter. I midten av bassenget står en granittsøyle og på toppen av søylen står en bronseskulptur. Fonteneanlegget er et kunstverk beskyttet av åndsverksloven. Når det nå rehabiliteres innebærer det blant annet at vannstrålene skal være så tett opptil kunstnerens intensjon som mulig, samt at steinmønsteret i bassengbunnen, som også er en del av verket, skal beholdes.
  Basert på at anlegget er bygget på midten av 80-tallet antas det at kabler ligger direkte i bakken uten noen form for trekkerør. Alle kabler må derfor legges på nytt. Bassenget i fontenen var opprinnelig belyst av 18 lamper plassert under vannlinja. Flere armaturer mangler, eller er defekte. Belysningsanlegget er i dag frakoblet. Fonteneteknisk er anlegget utdatert og ikke i henhold til dagens krav, samt at avløpsrør til kommunalt avløpsanlegg er kuttet slik at det i realiteten ikke finnes tømmemulighet for fontenevannet. Det er derfor et betydelig arbeid som må gjøres før det igjen spruter vann i fontenen. 

  Samarbeidspartnere

  Kulturetaten. 
  Fonteneanlegget inngår i Oslo kommunes kunstsamling og forvaltningsansvaret deles mellom Bymiljøetaten og Kulturetaten. 

  Bymiljøetaten

  Telefon
  21802180

  E-post
  postmottak@bym.oslo.kommune.no