Oppgradering av fonteneanlegget Solen og Jorden

På Christian Frederiks plass, byrommet mellom Oslo S, Børsen og Operaen, står det vakre fonteneanlegget Solen og Jorden. Bymiljøtetaten har rehabilitert det storslåtte kunstverket så det igjen vil bli det naturlig midtpukt i den vakre parken. Oslo oppfordres til å spare på vannet. Dermed er det ikke anledning til å sette fontenen i drift.
Så snart situasjonen tillater det vil denne- og alle byens fontener- igjen fylles med vann.

Hva har vi gjort?

  • Lagt ny tilførsel med vann
  • Sikret trygt avløp
  • Bygget anlegg som tilfredstiller krav fra Vann- og Avløpsetaten med hensyn på tilbakeslagsventil etc
  • Oppgradert el-tilførsel og lagt ny belysning i basseng
  • Tettet lekkasjer i basseng og røranlegg
  • Tilrettelagt for renseteknologi for å hindre oppblomstring av legionellabakterier

Hvor skal det gjøres?

På Christian Frederiks plass, byrommet mellom Oslo S, Børsen og Operaen

Når gjennomfører vi i tiltaket?

Byggestart november 2021. Ferdigstilt juni 2022.

Hvorfor gjør vi dette?

Solen og Jorden har store lekkasjer og har vært stengt i mange år. Nå er anlegget tettet og fullstendig oppgradert. Fontenens tekniske rom har vært fylt med saltvann og alle tekniske enheter er byttes. Videre ble vanntilførselen kuttet da den nye hovedvannledningen i Dronning Eufemias gate ble anlagt. Steindekkene var begrodd med grønske og ugress, fugene var sprukket opp og ved noen punkter i bassengbunnen manglet det stein. I tillegg hadde granittblokker i trappetrinn glidd ut. Etter testkjøring av rør inne i søylen ble det avdekket lekkasjer. Vi måtte derfor heise av bronseskulpturen for å sikre adkomst til rør som ligger inne i granittsøylen. Det ble også trukket nye elkabler og montert nye lamper i fontenen, samt at det ble lagt enkelte nye lamper på plassen rundt anlegget, mens de gamle ble oppgradert.

Historikk

Kunstverket av kunstneren Ørnulf Bast ble opprinnelig gitt i gave til Oslo by fra Den Norske Amerikalinjen allerede i 1936, men ble først montert og tatt i bruk i 1986. Fontenen består av bassenget i granitt på over 20 meter i diameter. I midten av bassenget står en granittsøyle og på toppen av søylen står en bronseskulptur. Fonteneanlegget er et kunstverk beskyttet av åndsverksloven. Rehabiliteringen innebærer blant annet at vannstrålene skal være så tett opptil kunstnerens intensjon som mulig, samt at steinmønsteret i bassengbunnen, som også er en del av verket, er beholdt.
Basert på at anlegget ble bygget på midten av 80-tallet ble kablene lagt direkte i bakken uten noen form for trekkerør. Alle kabler ble derfor lagt på nytt. Bassenget i fontenen var opprinnelig belyst av 18 lamper plassert under vannlinja. Flere armaturer manglet, eller var defekte. Belysningsanlegget har vært frakoblet i mange år. Fonteneteknisk var anlegget utdatert og ikke i henhold til dagens krav, samt at avløpsrør til kommunalt avløpsanlegg var kuttet slik at det i realiteten ikke var tømmemulighet for fontenevannet. Det er derfor et betydelig arbeid som er gjort før det igjen spruter vann i fontenen.

Samarbeidspartnere

Kulturetaten.
Fonteneanlegget inngår i Oslo kommunes kunstsamling og forvaltningsansvaret deles mellom Bymiljøetaten og Kulturetaten.

Bymiljøetaten

Telefon
21802180

E-post
postmottak@bym.oslo.kommune.no