Områdeløft Romsås

Hva er områdeløft Romsås?

Områdeløft Romsås er en innsats for å styrke nærmiljøkvaliteter og deltakelse på Romsås. Områdeløftet gjennomføres i samarbeid med lokalmiljøet, offentlige tjenester, organisasjonsliv og næringsliv.

Områdeløft Romsås inngår i Groruddalssatsingen i Bydel Grorud.

Hvor ligger det?

Romsås ligger i markagrensa nord i Groruddalen. Romsås er en delbydel i Bydel Grorud med 7 000 innbyggere.

Hvorfor skal vi ha områdeløft på Romsås?

Hensikten med områdeløft er å få til en positiv utvikling gjennom å jobbe helhetlig med lokale utfordringer og muligheter. Se Håndbok i områderettet innsats for mer om metoden.

Romsås er valgt som områdeløftområde på grunn av levekårsutfordringer og en negativ utvikling, særlig i området rundt Romsås senter. Den engasjerte befolkningen på Romsås er pådrivere for å snu denne utviklingen. Samarbeid på tvers av sektorer og med lokale organisasjoner skal hjelpe oss å finne nye løsninger på sammensatte utfordringer på Romsås.

Hvem er ansvarlig?

Bydel Grorud, etater og foretak i Oslo kommune, lokale lag og organisasjoner, lokalt næringsliv.

Når?

2017-2026.

Kostnad

Områdeløft Romsås har et budsjett på cirka 8 millioner NOK per år.

Kontakt oss

Leder for nærmiljøsatsingen i Bydel Grorud

Cecilie Kjølnes Skar

Mobilnummer
97 17 02 49

E-post

Besøksadresse
Ammerudveien 22

Postnummer
0958

Poststed
Oslo

Bomiljøkontoret på Romsås senter

Anne Liv Sandvik

Mobilnummer
90 76 48 46

E-post

Besøksadresse
Romsås senter 1, 4. etasje

Programeier: Leder avd. for samfunn og nærmiljø, Bydel Grorud

Ole-Jørgen Pettersen

E-post