Gamle Oslo involverer folk i nærmiljøet

Vi vil at dere som bor, jobber og bruker Gamle Oslo skal være med å bestemme hvordan bydelen skal være.

Hva er medvirkning og hvorfor gjør vi det?

Formålet med medvirkning i områdeløftet på Grønland og Tøyen er å sikre at folk som bor og jobber her, eller på andre måter bruker området, deltar i beslutninger om hvordan bo- og nærmiljøet utvikler seg. God medvirkning gir ny kunnskap, og gjør at mange tar i bruk sine ressurser, for å nå vår felles målsetting.

Derfor jobber Områdeløft Grønland og Tøyen med medvirkning

Områdeløftet skal bidra til at Grønland og Tøyen oppleves som trygge og inkluderende steder, med aktive innbyggere som gjerne vil og kan bli boende. Bydelen ønsker å tenke nytt og skape levende bo- og nærmiljø sammen med sine innbyggere gjennom medvirkning.

Bydel Gamle Oslo har mye kunnskap om ulike sider ved Grønland og Tøyen. Likevel, er det viktig at vi holder oss oppdaterte på hva folk mener om området og hvordan det utvikler seg. Vi må kjenne til hvilke utfordringer befolkningen og bydelen kan samarbeide om for å finne best mulige løsninger.

Dette skjer nå

I september 2020 inviterte Områdeløft Grønland og Tøyen deler av befolkningen i nærmiljøet til medvirkning om tre temaer:

  • uterom – handler om å gjøre veien til Vahl skole bedre,for barna som bruker den.
  • bomiljø - handler om å trives der du bor; i en bolig, i en bygård, i en bakgård, i en gate, og i parker og på plasser i din nærhet.
  • fritidstilbud til barn og unge – handler om hvordan bydelen kan samarbeide med ulike aktører i nærmiljøet og legge til rette for bærekraftige fritidstilbud

Svarfrist for innbyggerundersøkelsene høsten 2020 var 20. september. Les mer om innbyggerundersøkelsene på gamleosloinolverer.no

Hva skjer med innspillene folk gir til oss?

Svarene vi får fra undersøkelsene vil bydelen bruke til å beskrive positive og negative sider med bo- og nærmiljøet til utvalgte områder på Grønland i dag. Ut fra det vi finner ut og annen kunnskap vi allerede har om Grønland og Tøyen, vil bydelen foreslå en ny plan for å utvikle trygge bo- og nærmiljø sammen med innbyggere, lokalt organisasjons- og næringsliv og andre. Planen heter Programplan 2021 og skal behandles i Gamle Oslo bydelsutvalg den 12. november 2020.

Hvordan jobber vi?

Vi ønsker å lytte til flere

I 2020 har Områdeløft Grønland og Tøyen rekruttert ambassadører inn i medvirkningen.
Ambassadørene er personer som bor, jobber eller på annen måte bruker Grønland og Tøyen daglig. De kjenner bydelen godt og har et stort nettverk her.

Ambassadørene hjelper bydelen med å komme i kontakt med enda flere innbyggere i nærmiljøet. Vi ønsker særlig å høre stemmene til den delen av befolkningen som ofte ikke blir lyttet godt nok til for å få ny kunnskap til utviklingen av bo- og nærmiljøet.

Vi tester ut nye digitale verktøy

Områdeløft Grønland og Tøyen har lenge brukt digitale verktøy. Første gang var med Barnetråkk ved Vahl og Tøyen skole i 2015, og som kartla utfordringer som inngikk i områdeløftets stedsanalyser på Grønland (2017) og Tøyen (2015). Du kan lese disse dokumentene på områdeløftets sider.

Koronapandemien har skapt til et enda større behov for gode digitale løsninger for å involvere befolkningen, fordi vi må ta større hensyn til smittevern i arbeidet vårt enn tidligere.

Høsten 2020 tester Områdeløft Grønland og Tøyen ut Gamle Oslo involverer. Denne plattformen testes også ut av Bydel Alna i samme periode.

Flere prosjekter vi jobber med