Slik bygger vi Oslo

Ombygging av Kongsveien

Ombygging av Kongsveien

  • Oslo kommune skal fornye trikkeparken
  • I den forbindelse skal infrastrukturen i Kongsveien rustes opp
  • Bymiljøetaten, Sporveien og Vann- og avløpsetaten samarbeider om ombygging av Kongsveien

Bymiljøetaten har gjennomført forprosjekt for tunnel for trikk i Ekebergåsen, sykkelfelt og bredere fortau.

Hvorfor skal vi bygge om?

Dagens veibane har et svært smalt fortau, smale kjørefelt og mangler tilrettelegging for syklister. I tillegg er trikketraséen smal, og holdeplassen i Ekebergparken har for små plattformer og mangler trinnfri inngang til trikken. 

Hvor skal vi bygge om?

Kongsveien og Ekebergåsen mellom Konows gate og Kongshavn videregående skole. Strekningen er cirka 1 km og trikketunnelen er cirka 600 meter lang. 

Hva skal vi gjøre?

Hvis prosjektet blir vedtatt skal Kongsveien bygges om med bredere fortau og kjørefelt og det skal etableres eget sykkelfelt.

Dette forutsetter at trikken legges i tunnel helt fra Gamlebyen til holdeplassen i Ekebergparken.

Vannledninger ved Kongshavn videregående skole vil også bli oppgradert. Planen er å gi veien ny belysning, nytt rekkverk og holdeplassen i Ekebergparken gis universell utforming.

Hva skjer når?

Bymiljøetaten har i samarbeid med Sporveien utarbeidet en reguleringsplan. Denne er til politisk behandling.

Hvem er ansvarlig?

Bymiljøetaten, Sporveien og Vann- og avløpsetaten samarbeider om ombygging av Kongsveien.

Kontakt oss

Bymiljøetaten

E-post