Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Ombygging av Kongsveien

Ombygging av Kongsveien

  • Oslo kommune skal fornye trikkeparken
  • I den forbindelse skal infrastrukturen i Kongsveien rustes opp
  • Bymiljøetaten, Sporveien og Vann- og avløpsetaten samarbeider om ombygging av Kongsveien

Bymiljøetaten bygger tunnel for trikk i Ekebergåsen. Kongsveien blir bygget om med bredere fortau og sykkelfelt.

Hvorfor skal vi bygge om?

Dagens veibane har et svært smalt fortau, smale kjørefelt og mangler tilrettelegging for syklister. I tillegg er trikketraséen smal, og holdeplassen i Ekebergparken har for små plattformer og mangler trinnfri inngang til trikken. 

Hvor skal vi bygge om?

Kongsveien og Ekebergåsen mellom Konows gate og Kongshavn videregående skole. Strekningen er ca. 1 km og trikketunnelen er ca. 600 m lang. 

Hva skal vi gjøre?

Vi planlegger å bygge om Kongsveien og etablere sykkelfelt, bredere fortau og kjørefelt. Trikken legges i tunnel helt fra Gamlebyen til holdeplassen i Ekebergparken. 

Samtidig oppgraderer vi vannledninger ved Kongshavn videregående skole. Veien får også ny belysning, nytt rekkverk, og holdeplassen i Ekebergparken blir universelt utformet.

Hva skjer når?

Bymiljøetaten har i samarbeid med Sporveien utarbeidet en reguleringsplan. Denne er til politisk behandling.

Vi jobber med å utarbeide byggeplanen, og forventet byggestart er første kvartal 2020.

Hvem er ansvarlig?

Bymiljøetaten, Sporveien og Vann- og avløpsetaten samarbeider om ombygging av Kongsveien.

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Prosjektleder

Bente Pladsen Gussiås

E-post