Slik bygger vi Oslo

Olav Vs gate og Klingenberggata – oppgradering

Kort om oppgraderingen

  • Reguleringsplanen ble vedtatt i 2011
  • Anleggsarbeidet skal i størst mulig grad utføres utslippsfritt

Hva skal vi gjøre?

Olav Vs gate skal bli en fotgjengerprioritert gate mellom Nationaltheatret og Rådhuskaia, og øvre del skal bli gågate. Olav Vs gate skal bli en vakker og grønn gate med brede fortau og utsikt til fjorden. 

Taxiholdeplassen utenfor Saga kino flyttes til det søndre kvartalet. Her skal det legges til rette for Oslos første ladeplass for el-taxi. 

Det skal plantes nye trær nedover hele Olav Vs gate. Fem trær skal plantes i øvre del av gate våren 2020. Høsten 2020 skal syv trær plantes i nedre del av gaten. Ved å samle trærne på den på østre siden av gaten, får vi en åpen siktlinje fra Johanne Dybwads plass og ned mot fjorden. Ny løsning sikrer optimale vekstforhold for de nye trærne med rotvennlig forsterkningslag, samtidig sikrer vi at god helhetlig kvaliteten i gaten.

Hvor skal vi oppgradere?

Vi oppgraderer i Olav Vs gate mellom Nationaltheateret og Rådhuskaia, og østre del av Klingenberggata, mellom Olav Vs gate og Stortingsgata. 

Hold deg oppdatert!

Vil du ha mer informasjon om prosjektet? Meld deg på nyhetsbrevet vårt!

Hvorfor skal vi oppgradere?

Olav Vs gate er en svært viktig gjennomfartsgate for pendlere til og fra fergene, og for folk og turister som ferdes mellom Oslo sentrum og Aker brygge. Samtidig er gata preget av utflytende kjørearealer og gateparkering. Et økende antall fotgjengere trenger plass. 

Hva skjer når?

Oppstart 2. september 2019, med ferdigstillelse årsskiftet 2020/2021. 

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Prosjektleder

Karin Dalberg

E-post