Nye vann- og avløpsledning i Midtveien til Lunden på Vollebekk

Hvorfor trenger området nye vann- og avløpsledninger?

Vollebekk skal utvikles, og derfor er det besluttet å forlenge Midtveien fra Brobekkveien til Lunden.

Nye boliger og vei skal etableres på Vollebekk. Vann- og avløpsetaten har derfor sett behov for å koble vannledningene i Brobekkveien sammen med vannledningen i Lunden, for å sikre tilgang til vannforsyning og brannslukking i området.

Sammen med vannledningen etableres nye ledninger for avløpsvann (toalett, bad, oppvask- og vaskevann) og overvann.

Hva skal vi gjøre?

Vi skal legge nye vann- og avløpsledninger fordelt på:

  • 140 meter vannledning
  • 135 meter avløpsvannledning
  • 140 meter overvannsledning

Det skal også bygges 8 nye kummer fordelt på fire kumgrupper, det vil si to kummer i samme område.

Hvor skal vann- og avløpsledningene ligge?

Anleggstedet ligger i Midtveien, avgrenset mellom Brobekkveien og Lunden, i Bydel Bjerke.
Deler av ledningstraseen i Midtveien er allerede ferdig.

Hva skjer når?

  • Anleggsarbeidet startet i januar 2022.
  • Planlagt ferdigstillelse for vann- og avløpsledninger: sommeren 2022

Vi forsøker å utføre anleggsarbeidet slik at det blir minst mulig belastning for naboer og nærområdet. Det blir dessverre anleggstrafikk og støy gjennom hele anleggsperioden.

Utbygger JM er allerede i gang med boligprosjektet sitt i Vollebekkveien og skal fortsette med arbeid til 2023-2024.

Trafikkavvikling

Vann- og avløpsetatens entreprenør Sigurd Furulund Maskin AS er ansvarlig for trafikkavvikling i Lunden. Det er satt ut informasjonsskilt i Lunden om vann- og avløpsprosjektet. Det er ikke behov for trafikkdirigering i Midtveien da området skal være inngjerdet. Midtveien er stengt for gjennomkjøring.

OPPDATERT 29. juni 2022:
I krysset Midtveien-Lunden pågår det nå graving for å legge nye vann- og avløpsledninger på stedet. Derfor har entreprenøren innsnevret Lunden fra toveis-kjøreretning til én smal kjørevei i begge retninger.

Vi legger nye vann- og avløpsledninger midt i Lunden. Lunden i begge retninger skal være stengt til 15. juli grunnet forsinkelse i prosjektet, og entreprenør jobber fortsatt på en stor kum i veien. Lunden i begge retninger skulle opprinnelig være stengt fram til 1. juli i uke 26.

Anleggstider

Anleggsarbeidet pågår hovedsakelig på dagtid:

  • Mandag til torsdag fra klokken 07:00 til 16:00.
  • Fredag fra klokken 07:00 til 13:00.

Hvem er ansvarlig?

Vann og avløpsetaten er byggherre. Entreprenør er Sigurd Furulund Maskin AS.

Kontakt oss

Vann og avløpsetaten

Prosjektleder
Sajeela Qandeel Azhar
Mobil

Vann og avløpsetaten

Byggeleder
Jan Rino Malmberg
Mobil

Sigurd Furulund Maskin AS

Prosjektleder
Sigurd Furulund
Mobil

Entreprenør Sigurds Furulund Maskin AS

Anleggsleder
Kjell Larsen
Mobil