Furuset hageby

Oslobygg er i ferd med å bygg et nytt og moderne langstidshjem i landsbyform på Furuset. Det skal tas i bruk høsten 2023.

Hva skal vi gjøre?

Furuset Hageby skal bli et sykehjem utformet som en landsby med mindre bogrupper, arbeidsplasser og oppholdsrom. Målet er at 112 beboere med kognitiv svikt skal kunne bevege seg friere rundt på et større område, i oversiktlige og tilgjengelig omgivelser utendørs og innendørs. Både arkitektur og bruk av moderne velferdsteknologi er viktige verktøy for å få til dette. Ideen er at beboerne skal få et så tilnærmet normalt hverdagsliv som mulig med butikk, restaurant, landsbyhus, legekontor, frisør- og fotpleietilbud, samt klubb/ hobbyrom.

Det bygges enerom/boliger med universell utforming, med mulighet for boliger tilrettelagt for par. Bygget skal ivareta trygghet og bidra til god livskvalitet med velferdsteknologi. Og ikke minst skal det tilrettelegge for godt arbeidsmiljø for alle ansatte.

Hva skjer når?

  • Byggingen er i gang
  • Bygget skal stå ferdig i 2023, og tas i bruk høsten samme år.

Hvor bygger vi?

Bygget ligger i bydel Alna. Besøksadressen er Granstangen 51 på Furuset.

Hvorfor bygger vi?

Byggingen av et langtidshjem i landsbyform på Furuset er en del av byrådets arbeid med bygging, rehabilitering og fornyelse av 2500 sykehjemsplasser som ikke oppfyller dagens og fremtidens krav til sykehjem.

Kontakt oss

Prosjektleder
Geir Arne Hansen
Mobil
Kommunikasjonsrådgiver
Marte Svenneby
Mobil