Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Nye og rehabiliterte barnehager

Nye og rehabiliterte barnehager

Vi bygger og rehabiliterer barnehager i Oslo. 

Hva skal vi gjøre?

For å ha en god barnehagedekning vil vi:

  • etablere nye barnehager og rehabilitere der det er behov for det
  • bevare eksisterende barnehagekapasitet
  • sikre tilstrekkelig areal til barnehageplasser i fremtidig byutvikling

Det er Omsorgsbygg Oslo KF som rehabiliterer og bygger nye kommunale barnehager.

I tillegg er det en rekke private prosjekter som bidrar til etablering av nye plasser. Oslo kommune har som mål at det fremtidige behovet for barnehageplasser hovedsakelig skal dekkes gjennom bygging av kommunale barnehager.

Se mer om Oslo kommunes barnehagetilbud.

Godkjenninger og tilsagn om tilskudd til drift av barnehager

Klikk her for mer informasjon om tilskudd til private barnehager

Radiohuset barnehage, rehabilitering - ferdig i 2019

Eksisterende Radiobølgen barnehage rehabiliteres og bygges om til en fire-avdelingers barnehage.

Les mer om barnehagen på barnehagens egen side.

Eksisterende fasader og uteområder oppgraderes. Fasadene på radiohuset er verneverdige og skal pusses opp tilsvarende byggets opprinnelige utseende. Innvendig endres romløsningene slik at vi får en moderne fire-avdelingers barnehage.

Radiohuset barnehage ligger i Feltspatveien 15, på Lambertseter

Hva skjer når?

Antatt byggestart er juli 2018, med rundt et års byggetid.

Kontakt oss

Prosjektansvarlig, Håvard Espelin

Skullerudbakken, ny barnehage - ferdig i 2019

Vi bygger en ny barnehage i Skullerudbakken 147.

Den nye barnehagen blir på 2300 kvadratmeter, og kan ha inntil ti avdelinger. 

Barnehagen bygges som plusshus, og skal ha miljøsertifiseringen "BREEAM Very good".

Les mer om barnehagen på barnehagens egen side.

Hva skjer når?

Vi startet å bygge i juli 2018, med rundt et års byggetid.

Kontakt oss

Prosjektansvarlig, Magne Sandnes

Hvem er ansvarlig?

Oslo kommune ved Omsorgsbygg Oslo KF er byggherre.