Slik bygger vi Oslo

Nye og rehabiliterte barnehager

Hva skal vi gjøre?

For å ha en god barnehagedekning vil vi:

  • etablere nye barnehager og rehabilitere der det er behov for det
  • bevare eksisterende barnehagekapasitet
  • sikre tilstrekkelig areal til barnehageplasser i fremtidig byutvikling

Det er Omsorgsbygg Oslo KF som rehabiliterer og bygger nye kommunale barnehager.

I tillegg er det en rekke private prosjekter som bidrar til etablering av nye plasser. Oslo kommune har som mål at det fremtidige behovet for barnehageplasser hovedsakelig skal dekkes gjennom bygging av kommunale barnehager.

Se mer om Oslo kommunes barnehagetilbud.

Godkjenninger og tilsagn om tilskudd til drift av barnehager

Klikk her for mer informasjon om tilskudd til private barnehager

Radiohuset barnehage, rehabilitering 

Eksisterende Radiobølgen barnehage rehabiliteres og bygges om til en fire-avdelingers barnehage.

Les mer om barnehagen på barnehagens egen side.

Eksisterende fasader og uteområder oppgraderes. Fasadene på radiohuset er verneverdige og skal pusses opp tilsvarende byggets opprinnelige utseende. Innvendig endres romløsningene slik at vi får en moderne fire-avdelingers barnehage.

Radiohuset barnehage ligger i Feltspatveien 15, på Lambertseter

Hva skjer når?

Antatt byggestart er juli 2018, med rundt et års byggetid.

Kontakt oss

Prosjektansvarlig, Håvard Espelin

Kirsebærjordet barnehage

Hva skal vi gjøre? 

Kirsebærjordet barnehage i Blindernveien 3B skal bygges om og rehabiliteres. 

Hva skjer når?

Barnehagen skal etter planen stå ferdig i september 2020.

Kontakt oss

Prosjektleder, Øyvind Lunke

Askeveien barnehage

Hva skal vi gjøre? 

Omsorgsbygg bygger ny barnehage i Askeveien 7 på Skøyen. Bygget skal bli et plusshus med nytt uteområde.

Hva skjer når?

Barnehagen skal etter planen stå ferdig til sommeren 2020.

Kontakt oss

Prosjektleder: Odd Ivar Werner

 

Sjokoladefabrikken barnehage

Hva skal vi gjøre? 

Sjokoladefabrikken barnehage i Sofienberggata 37 på Grünerløkka skal totalrehabiliteres. Bygget ble oppført i 1896 for Cloetta Chokoladefabrikk og er på Byantikvarens «gule liste». Barnehagen vil få ti avdelinger.

Hva skjer når?

Barnehagen skal stå ferdig til sommeren 2021.

Kontakt oss

Prosjektleder, Celine Flo

Hvem er ansvarlig?

Oslo kommune ved Omsorgsbygg Oslo KF er byggherre.