Slik bygger vi Oslo

Nye Jordal Amfi

Hvordan blir nye Jordal Amfi?

 • Areal: 11 500 m2 BRA
 • Tribuneplasser: ca 5 500
 • Antall plan: 4
 • En moderne ishall for bredde- og eliteidrett
 • Gjentolkning av det opprinnelige Jordal Amfi
 • Inkluderende, trygge uteområder

Oslo kommune skal bygge en ny arena for ishockey i Jordal idrettspark.

Hvorfor bygger vi nytt?

Gamle Jordal Amfi ble bygget til OL i Oslo i 1952, og holdt ikke lenger tilfredsstillende standard for dagens bruk. Hallen ble revet for å gi plass til en ny ishall med den samme sentrale plasseringen. Med den nye ishallen vil byens store og små ishockeyspillere få en flott ishall med topp moderne fasiliteter.

Hva skjer når?

 • Oktober 2016: Kontraktsinngåelse entreprenør
 • Januar 2017: Start rivning av gamle Jordal Amfi
 • Høst 2020: Planlagt ferdigstillelse av nye Jordal Amfi

Hvordan blir nye Jordal Amfi?

Hallen vil ha et bruksarealet på rundt 11 500 kvadratmeter og med plass til rundt 5 500 publikummere.

Nye Jordal Amfi skal videreføre og styrke det gamle amfiets rolle i norsk is-idrett. Det arkitektoniske uttrykket i gamle Jordal Amfi opprettholdes og vil være gjenkjennbart. 

I formgivningsprosessen har det vært tett dialog mellom byggherre, arkitekt og antikvariske myndigheter for å sikre at de gode kvalitetene ved den gamle arenaen videreføres til den nye.

Nye Jordal Amfi vil ha en høy transparens ut mot omkringliggende gater og parkomgivelser. Fasaden skal skape et samspill mellom hall og park og gjøre at hallen oppfattes som inviterende og åpen. 

Den nye arenaen blir 19 meter smalere enn den gamle med sine tilbygg, noe som vil gi mer plass til grønne områder og aktivitetsflater ute i idrettsparken øst for hallen.

Fakta om nye Jordal Amfi

 • Bruttoareal: Ca. 13 000 kvm
 • Bruksareal: Ca. 11 550 kvm  
 • Tribuneplasser: Ca. 5 500 plasser
 • Antall tribunerader: 22
 • Antall plan: 4 stk. (de to øverste kan stenges av ved mindre arrangementer)
 • Isflaten får NHL størrelse 60 x 26 m 
 • Miljø: Moderne prosessanlegg som reduserer energiforbruket til en tredel av dagens forbruk. Grønt tak med solcellepanel. Passivhusstandard. Fossilfri anleggsplass.

Energieffektiv ishall 

Selv om nye Jordal Amfi vil være større enn den gamle hallen, vil den nye hallen klare seg med et mye mindre energiforbruk. Innovativ bruk av teknologi og gode miljøløsninger gjør at nye Jordal Amfi reduserer sitt årlige strømforbruk med rundt 60 prosent. Overskuddsvarmen fra isproduksjonen blir lagret i egne energibrønner og brukt til oppvarming av bygget. Taket blir dekket av solcellepaneler og sedumplanter. Sedumtaket vil både isolere bygget og absorbere regnvann.

Fossilfri anleggsplass

Som andre byggeprosjekter Kultur- og idrettsbygg har ansvar for, skal også nye Jordal Amfi bygges fossilfritt. Det betyr at alle anleggsmaskiner på byggeplassen skal være elektriske eller gå på biodiesel. Det samme gjelder oppvarming og tørking av byggeplassen.

Animasjonsfilm av nye Jordal Amfi

Lenker

Naboinformasjon

Her finner du oppdatert naboinformasjon om nye Jordal Amfi.

Ønsker du å motta naboinformasjonen på e-post, kan du melde deg på nyhetsbrevet vårt: Meld deg på elektronisk nyhetsbrev.

Nabomøter

Prosjekt nye Jordal holder brukermøter for naboer og andre interesserte.

Møtene er åpne for alle som ønsker å komme. Prosjektet vil informere om evt nye forhold i byggeprosessen, og det er åpent for spørsmål. Møtene holdes på brakkeriggen på Jordal.

Ny status om nabomøter

Grunnet dagens situasjon med covid-19 utgår alle planlagte nabomøter inntil videre. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om dette.

Hvem er ansvarlig?

Kultur- og idrettsbygg (KID) er ansvarlig for å planlegge og bygge nye Jordal Amfi. Det inkluderer bygging av den nye ishallen og nært tilknyttede arealer ute.

Aktører som er involvert i prosjekt nye Jordal Amfi

 • Byggherre: Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
 • Totalentreprenør: NCC Norge AS
 • Arkitekter: Hille Melbye Arkitekter AS
 • Landskapsarkitekter: Bjørbekk & Lindheim AS
 • Prosjektering: Dr. techn. Olav Olsen AS

Relaterte prosjekter

De resterende arealene i Jordal Idrettspark, inkludert gjenåpning av Hovinbekken, vil være et prosjekt utført av Vann- og avløpsetaten i samarbeid med Bymiljøetaten.

Planene for ny Jordal park
Planforslaget for Jordal idrettspark (PDF)

Følg Kultur- og idrettsbygg

Hvor ligger Jordal amfi?

Jordal amfi ligger i Jordalgata 12 i Jordal idrettspark i Bydel Gamle Oslo.

Kontakt oss

Kommunikasjonssjef

Haakon Berg Jensen

Kultur- og idrettsbygg

Olav Vs gate 4

Kontakinformasjon for naboer

Se siden om naboinformasjon.