Slik bygger vi Oslo

Ny vannledning i jarbakken

Hva skal vi gjøre?

Vann- og avløpsetaten må forsterke og sikre vannforsyningen i og rundt Voksen. Konsekvensene ved et brudd på vannledningen i dette området vil føre til redusert kapasitet i vannforsyningen, eller i verste fall  at området  blir uten vann med dagens vannledning.  Vi skal derfor legge ny og større vannledning fra Arnebråtveien, ned Jarbakken og opp langs deler av Mærradalsbekken. På samme strekning bygger vi også mange nye kummer.

Total lengde av anlegget er cirka 800 meter. 

Vann- og avløpsetaten er byggherre og  entreprenør er Implenia.

Hva skjer når?

Anlegget starter i januar 2020 og er planlagt ferdig i løpet av sommer 2021.

Når på dagen skal vi arbeide?

Anleggsarbeidet pågår hovedsakelig på dagtid.

Mandag til fredag fra klokken 07:00 19:00.

Dette skal vi gjøre

Når vi skal legge ned de nye vannledningene må vi grave, sprenge og pigge grøfter og groper. Grøftene og gropene skal også sikres med stålplater. Når vannledningene er lagt og arbeidet er ferdig, vil området settes tilbake i samme stand som før gravingen startet.

Vi vil etablere en midlertidig gang- og sykkelvei, og også legge om turveien vest for Voksen kirke. Turstien langs Mærradalsbekken (retning nord) opprettholdes i deler av anleggsperioden. I periodene den er stengt vil det bli skiltet alternativ rute. Vi skal også etablere en anleggsvei for transport som vil bli gjerdet inn og sikret for skolebarn og gående.

Fremkommelighet i anleggsperioden

Vi forsøker å utføre anleggsarbeidet slik at det er til minst mulig belastning for naboer og nærområdet.

  • Vi vil sikre og inngjerde annleggsområdet forskriftsmessig.
  • Vi vil sette opp informasjonsskilt om prosjektet i området som viser hele anleggsområdet.

Det skal også etableres en riggplass for brakke- og anleggsutstyr for entreprenør. Eksakt plassering vil være klart i begynnelsen av januar.

Det vil være anleggstrafikk og støy gjennom hele perioden.

Berørte naboer og skoleområdet

Berørte i nærområdet vil motta informasjonsbrev ved nærmere oppstart av arbeidene. Eventuelle endringer i anleggsperioden vil vi oppdatere om her. Vi vil også orientere Voksen skole ved endringer som berører skolen spesielt. Prosjektet vil sørger for at myke trafikanter kommer forbi anleggsområdet på sikker og trygg måte.

Nye vann- og avløpsledninger i Jarbakken inngår ikke i prosjektet «Åpning av Mærradalsbekken».

Kontakt oss

Vann- og avløpsetaten kundesenter

Telefon
23 44 00 00

E-post

Besøksadresse
Herslebs gate 5

Byggeleder

Øyvind A. Bruun

Mobilnummer
970 50 107

E-post

Prosjektleder

Raymond Kinn

Mobilnummer
941 59 111

E-post

Mediekontakt

Tone Spieler

Mobilnummer
917 72 702

E-post