Planforslaget for Stamnettprosjektet

Plan- og bygningsetatens planforslag er nå ute på offentlig høring. Fram til 18. mai kan naboer og andre interessenter komme med sine innspill til planene.

Kort om planforslaget

I november 2020 ble Vann- og avløpsetatens planforslag for Stamnettprosjektet oversendt til Plan- og bygningsetaten. Planforslaget omfatter planene for prosjektet sammen med viktig vurderingsgrunnlag, slik som konsekvensutredning, ROS-analyse, miljøoppfølgingsplan og flere delutredninger. Høsten 2020 hadde prosjektet en omfattende medvirkningsprosess hvor det kom mange innspill fra berørte naboer og andre interessenter. Disse innspillene har vært en viktig del av arbeidet med planforslaget. Noen innspill vil også være mer relevant å se på i en senere fase.

Med basis i dette bakgrunnsmaterialet har Plan- og bygningsetaten utarbeidet sitt planforslag. 

Hva er nytt siden oppstarten juni 2020?

Vann- og avløpsetaten oversendte sitt planforslag til Plan- og bygningsetaten i midten av november 2020. I den forbindelse har det opprinnelige planområdet som tidligere ble varslet blitt innsnevret. Dette vil innsnevres ytterligere i forbindelse med at alle grunnundersøkelser er gjennomført og de endelige tunneltraseene blir fastsatt.

I planforslaget har Plan- og bygningsetaten anbefalt at tunnelstrekningen mellom Oset og Disen skal drives fra Oset, og at hovedriggområde og masseuttak blir her. For arbeidene i Bjølsendumpa har etaten anbefalt alternativet på Akerselvas vestlige bredde. 

Hva skjer videre nå?

Mellom 22. mars og 18. mai er Plan- og bygningsetatens planforslag ute på en såkalt «åpen høring». Det betyr at du kan komme med dine innspill. Dette er en del av din mulighet til å medvirke i prosjektet. Vi kommer også til å arrangere digitale informasjonsmøter i bydelene Sagene (13. april), Alna/Bjerke (14. april) og Nordre Aker (15. april), hvor vi presenterer planene og hvor du kan stille spørsmål til våre fagpersoner.  

Dokumenter i planforslaget

For at du skal ha et best mulig grunnlag til å komme med innspill, kan du gjerne ta en kikk på dokumentene i planforslaget. Det er mange dokumenter. For de fleste vil det først og fremst være interessant å lese dokumentet som heter Planbeskrivelse med konsekvensutredning. Der kan du blant annet lese om formålet med prosjektet, rammer og føringer og konsekvensutredningen som er gjort.

Se øvrige dokumenter i planforslaget

Her finnes blant annet en rekke referater og presentasjoner fra ulike møter, plankart og ulike delutredninger, for eksempel om nærmiljø og friluftsliv og trafikk.