Ny Vannforsyning Oslo

Naboinformasjon for Bærum, Lier og Hole kommune

Hvilke områder kan bli berørt?

Det skal bygges et vanninntak fra Holsfjorden ved Vefsrud i Lier kommune. Fra Vefsrud skal det bygges en 19 kilometer lang råvannstunnel gjennom Lier, Hole og Bærum kommune, til Huseby på Oslo vest.

Søk opp adressen din og se om du blir berørt

Kartlegging av og påvirkning på energibrønner

Anleggsarbeidene kan påvirke/skade energibrønner langs tunneltraséen. Les mer om energibrønner og erstatning her.

Åpne informasjonsmøter

Vi holder åpne informasjonsmøter, hvor vi informerer om prosjektet og planprosessen. Det blir også anledning til å stille spørsmål. Vi informerer om kommende møter fortløpende og de legges ut i prosjektets kalender. Hvis kalenderen er tom er det for tiden ikke planlagt noen informasjonsmøter.

Tidligere informasjonsmøter

Mars 2019: Informasjonsmøter om offentlig ettersyn

Prosjektet skal bygge ny vannforsyning til Oslo.  Råvann hentes fra Holsfjorden med vanninntak ved Vefsrud i Lier kommune. En råvannstunnel skal bygges fra Holsfjorden gjennom Lier, Hole og Bærum kommuner og dels Oslo kommune inn til et vannbehandlingsanlegg i Huseby i Oslo.

Mer informasjon om planforslaget finnes også hos Hole og Bærum kommune. 

Spørsmål fra de åpne informasjonsmøtene

Du finner også presentasjoner og referat i dokumentarkivet vårt.