Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Ny Jordal park

Ny Jordal park

Oslo kommune skal utvikle Jordal park. Parken skal gi bedre adkomst til ishallen og legge til rette for rekreasjon, opphold og lek.

Plan for Jordal park

 • Opparbeide turvei D2, gangveier og sykkelveier gjennom parken
 • Åpne Hovinbekken
 • Opparbeide belysning i hele parken
 • Etablere flere møteplasser med benker i parken
 • Få større arealer med grønne flater

Bymiljøetaten har, i samarbeid med Vann- og avløpsetaten, fått i oppgave å utvikle Jordal park. Nye Jordal park skal gi bedre adkomst til ishallen og legge til rette for rekreasjon, opphold og lek. 

Hva skal vi gjøre?

Bymiljøetaten skal etablere turvei (D2), gangveier og sykkelveier gjennom Jordal park. I tillegg skal etaten sørge for å få bedre belysning på plass, etablere flere grøntarealer og legge til rette for flere møteplasser med benker.

Vann- og avløpsetaten skal åpne Hovinbekken i parken.  

Hvorfor oppgraderer vi? 

Nye Jordal Amfi er planlagt ferdigstilt høsten 2020. Som en del av arbeidet med nye Jordal Amfi, ble det vedtatt en ny reguleringsplan for området. Denne reguleringsplanen lister opp flere tiltak som skal utføres i Jordal park.  

Parken skal blant annet

 • bedre adkomsten inn mot ishallen
 • legge til rette for rekreasjon, opphold og lek

Hva skjer når?

 • Oppstart bygging vil skje i desember 2018. Entreprenør er i gang med å sikre og klargjøre deler av parken for byggeaktivitet. Det blir et eget åpent møte 8. januar i Kampen kirke der vi vil orientere nærmere om byggeprosess, fremdrift og adkomst til parken under bygging (se mer informasjon nedenfor under Nabomøter.)
 • Kontrakt med entreprenør for bygging ble inngått i november 2018.
 • Detaljprosjektet ble ferdigstilt august 2018 
 • Forprosjektet ble ferdigstilt juni 2017

Tidligere nabomøter

Nabomøter 2019

8. januar ble det holdt et åpent informasjonsmøte. Presentasjonen fra møtet finnes i dokumentet nedenfor. 

Nabomøter 2018

14. mars 2018 ble det arrangert nabomøte om Jordal park og veioppgraderingsprosjekter i forbindelse byggingen av Jordal amfi. Referat fra nabomøtet finnes i dokumentet nedenfor.

Nabomøter 2017

Vi arrangerte nabomøte 10. mai 2017.

Hvor er Jordal park?

Jordal park ligger i Jordal idrettspark, mellom Kampen, Vålerenga og Ensjø. 

Hvem er ansvarlig?

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Prosjektleder

Dan Paulsen

Mobilnummer
911 05 068

E-post

Vann- og avløpsetaten

Prosjektleder

Hege Fleisje

Telefon
21 80 21 80

E-post