Slik bygger vi Oslo

Nordseter skole – oppgradering

Nordseter skole på Nordstrand skal oppgraderes i forbindelse med omgjøring til barne- og ungdomsskole.

Hva skal vi gjøre?

Skolen omstruktureres til en kombinert barne- og ungdomsskole til skolestart i 2016. Nytt bygg er ferdigstilt, mens eksisterende bygg skal også få nytt ventilasjonsanlegg og totalrehabiliteres. 

Når er skolen ferdig?

Ferdigstilles til skolestart 2019.

Hvor er skolen?

Nordseter skole ligger i Ekebergveien 200 i Bydel Nordstrand.

Hvem bygger?

Undervisningsbygg er byggherre:

  • Prosjektleder: Eivind Olsen i Undervisningsbygg
  • Arkitekt: Enerhaugen arkitektkontor

Konkurransedokumenter i forbindelse med bygging legges ut 1. kvartal 2017 (planlagt medio februar)

Utdanningsetaten er bestiller.