Slik bygger vi Oslo

Nordbergveien – tilrettelegging for syklende og gående