Naboinformasjon Økern bad

Her finner du aktuell naboinformasjon om Økern bad.

August 2020

Byggearbeidet vil starte i uke 35.

  • All inn- og utkjøring til anleggsområdet vil foregå fra Økern Torgvei.
  • Port inn på anleggsområdet er plassert slik at anleggstrafikk ikke vil blokkere fortau eller veibane.
  • Det settes opp skilt med Parkering forbudt på langsiden ved inn- og utkjøring i Økern Torgvei.