Slik bygger vi Oslo

Manglerud skole

Hva

Manglerud skole og Manglerud videregående skole skal bygges om og rehabiliteres til en kombinert barne- og ungdomsskole. Når den nye skolen står helt ferdig vil den ha fire paralleller i barneskolen og sju paralleller på ungdomsskolen.

Når

Prosjektet gjennomføres i tre byggetrinn, med ferdigstillelse til skolestart i 2016, i 2017 og i 2018.