Majorstuen flerbrukshall

Oslo kommune skal bygge en ny flerbrukshall på Majorstuen.

Hvordan blir Majorstuen flerbrukshall?

Flerbrukshallen skal primært fungere som gymsal for Majorstuen skole, og omfatter totalt 1 980 kvadratmeter med hall, garderober, møterom og tekniske arealer.

Et hovedfokus i prosjektet har vært å få Sonja Henie ishall og Majorstuen flerbrukshall til å fremstå som et helhetlig anlegg. Flerbrukshallen får felles inngang med Sonja Henie ishall, og bygges under bakken med kun overlysvinduer, rømningsvei og noe teknikk som synlige elementer over terrenget, slik at den gresskledde vollen mot Frogner stadion bevares.

Hallen får en spilleflate tilsvarende en basketballbane, og skal kunne deles i tre parallelle gymsaler, hver med sine jente- og guttegarderober. Det blir i alt seks garderober og tre lærergarderober.

Fossilfri byggeplass

Byggeplassen til Majorstuen flerbrukshall er fossilfri. Det vil si at alle anleggsmaskiner skal være elektriske eller bruke biodrivstoff. Større deler av utgravingen vil skje med helelektriske gravemaskiner. Dette bidrar til mindre luft og støyforurensning enn tradisjonelle byggeplasser.

Naboinformasjon

Hva skjer når?

  • Planlagt oppstart: oktober/november 2020
  • Planlagt ferdigstillelse: Høsten 2022
  • Prosjektet gjennomføres som totalentreprise med tiltransport av arkitekt og rådgivere. Anskaffelsen av totalentreprenør ble kunngjort 04.06.2020. Entreprenør er kontrahert og vi sikter på oppstart byggearbeider november 2020.

Følg byggeprosessen via webcamera.

Beliggenhet

Majorstuen flerbrukshall skal ligge mellom Frogner stadion og tennisbanene, vegg-i-vegg med nye Sonia Henie Ishall. Flerbrukshallen skal etableres underjordisk under eksisterende jordvoll hvor kun overlys, nødutgang og ventilasjon er synlig over terreng. Besøksadressen er Middelthuns gate 26.

Kontakt Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Kommunikasjonssjef

Ingunn Olsen

Mobilnummer
90 55 77 53

E-post

Prosjektleder

Magnus Hanæs

Mobilnummer
92 64 04 75

E-post

Kultur- og idrettsbygg

Telefon
2180 2180

E-post

Besøksadresse
Olav Vs gate 4