Slik bygger vi Oslo

Løren skole – nybygg

Løren skole ble "ny" til skolestart i 2014. Nå utvider vi skolen med et nybygg.

Hva gjør vi på Løren skole?

Løren skole er en av de eldste skolene i Oslo, med skolebygg som for første gang ble reist så tidlig som i 1889. Ingen av byggene har vært i drift siden 2006 – før nå. 

Tidligere gikk skolen under navnet Gamle Løren, men gjenoppsto som Løren skole til skolestart i 2014. 

Løren består av fire bygg som alle har verneverdige fasader. Det betyr at fasadene som nå er rehabilitert er tatt tilbake til originalen, og dermed fremstår som da de var helt nye.

Byggetrinn 1

Skolen åpent til skolestart 2014. Da hadde vi fått på plass en ny barneskole for 1.-4. trinn med fire paralleller.  

Første byggetrinn har bestått av en totalrehabilitering av den eksisterende bygningsmassen, som til sammen har et totalareal på 6000 kvadratmeter. 

Byggetrinn 2

Byggetrinn to skal i gang i 2016 med et nybygg som er planlagt ferdigstilt for 5.-7. trinn med fire paralleller. Skolen vil da ha et elevtall på 650.

Elevtallet skal gradvis utvides frem til byggetrinn to. Byggetrinn to består av et nybygg på ca. 5000 kvadratmeter.

Hvor ligger Løren skole?

Løren skole ligger på Løren i Bydel Bjerke.

Hvem er ansvarlig for byggingen?

Undervisningsbygg har hatt et godt og tett samarbeid med Byantikvaren, som startet tidlig i prosjektet.

Utdanningsetaten er bestiller av skolen.

Besøksadresse

Økern Torgvei 4, 0580 OSLO