Slik bygger vi Oslo

Krysset Maridalsveien og Akersbakken – Tilrettelegging for syklende