Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Tilrettelegging for syklende og gående i Kristian IVs gate og Universitetsgata

Hva planlegger vi å gjøre?

Bymiljøetaten planlegger å etablere sykkelfelt i Kristian IVs gate forbi Tullinløkka. Gaten får sykkelfelt på en side i retning Ring 1.

Hvor skal dette gjøres?

I Kristian IVs gate skal det etableres sykkelfelt mellom Universitetsgata og Ring 1. Det er allerede anlagt sykkelfelt i resten av Kristian IVs gate, samt Universitetsgata.

Når gjennomføres tiltakene?

Arbeidet gjøres i flere trinn ettersom tiltak i andre gater fullføres.

Kristian IVs gate mellom Rosenkrantz gate og Tullinløkka har vært midlertidig trasé for trikk mens Kristian Augusts gate ble bygget om. I mai 2019 ble trikkesporene fjernet, og gaten bygget om. Det ble anlagt sykkelfelt i Universitetsgata og resten av Kristian IVs gate mellom Rosenkrantz gate og Universitetsgata sammen med ombyggingen.

Kristian IVs gate mellom Ring 1 og Universitetsgata må ha to-veistrafikk for biler som i dag for å beholde trafikkmønsteret på Ring 1. Vi kan derfor ikke enveisregulere dette kvartalet som opprinnelig planlagt. Det blir etablert ensidig sykkelfelt i retning Ring 1 våren 2020

Hvorfor gjør vi dette?

Å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivreisende er nødvendig for å løse utfordringene Oslo står overfor med hensyn til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk. Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen.

Egne sykkelfelt vil bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for syklende. Sykkelfelt vil redusere omfanget av sykling på fortauet, og dermed bedre forholdene for gående.

Kristian IVs gate er en viktig rute mellom øst og vest i sentrum, og er en del av byrute 2 for sykkel. Universitetsgata er en del av byrute 3.

 

 

Organisasjon

Bymiljøetaten

Telefon
23 48 20 30

E-post