Slik bygger vi Oslo

Kristian IVs gate og Universitetsgata – Tiltak for syklende og gående