Slik bygger vi Oslo

Kraftfulle fremkommelighetstiltak (KFT)

 

  Hva er KFT?

  Kraftfulle fremkommelighetstiltak (KFT) er et samarbeidsprosjekt mellom Ruter og Bymiljøetaten som har til hensikt å identifisere og gjennomføre tiltak som vil gi økt reisetidshastighet og økt punktlighet for buss og trikk i Oslo. Tiltakene vi jobber med er alt fra skilt og oppmerking til utvidelse av veibanen for å få plass til kollektivfelt.

  KFT har siden 2013 gjennomført over 80 tiltak med stor suksess.

  Hva gjør vi?

  KFT utfører tiltak som ikke krever regulering og/eller bygging i stort omfang. Tiltakene skal kunne utføres raskt, men også være mulige å tilbakeføres hvis tiltakene ikke viser seg å fungere etter hensikten. Vi arbeider med følgende tiltakskategorier:

  • Kollektivfelt/-gater
  • Signal, skilt og oppmerking
  • Parkeringsplasser/varelevering
  • Kryssprioritering
  • Strekningstiltak
  • Ruteomlegging og holdeplassendringer

  Prosjektkatalog (PDF).

  Oversiktskart over tiltak.

  Tiltakspakker

  Fra første bestilling fra Byrådsavdelingen har BYM og Ruter satt sammen pakker med forskjellige tiltak omkring i byen. Tiltakspakkene inneholder 15-20 tiltak for å bedre fremkommeligheten for buss og trikk.

  Tiltak som inngår i tiltakspakke 5 er:

  • Tiltak 1: Skøyen
  • Tiltak 2: Ullerntoppen
  • Tiltak 3: Slimeveien
  • Tiltak 4: Tjuvholmen
  • Tiltak 5: Simensbråten
  • Tiltak 6: Helsfyr (linje 37)
  • Tiltak 7: Trondheimsveien - gjennomført
  • Tiltak 8: Vogts gate - gjennomført
  • Tiltak 9: Schweigaards gate - gjennomført
  • Tiltak 10: Kjelsåsveien - gjennomført
  • Tiltak 11: Glimmerveien - gjennomført
  • Tiltak 12: Frennings vei - gjennomført
  • Tiltak 13: St. Hanshaugen - gjennomført
  • Tiltak 14: Maridalsveien x Hausmanns gate – tas inn som KVU for sykkel

  Midlertidig fjerning av parkeringsplasser

  I perioden januar til mars 2020 har det vært en midlertidig fjerning av parkeringsplasser i trikketraseer. Parkeringsplassene fjernes for å sikre fremkommelighet for trikken i vintersesongen. Dette er nødvendig på grunn av feilparkeringer som hindrer at de som bruker trikken kommer frem dit de skal. Feilparkeringene øker også sjansen for kollisjoner.

  Informasjon om midlertidig fjerning av parkeringsplasser i Vogts gate (PDF).

  Kontaktpersoner

  Prosjektleder

  Ann-Elise dos Santos Gustavsen, prosjektleder

  E-post

  Prosjektleder

  Sigrid Bøckman

  E-post