Sykkeltilrettelegging mellom Vahl skole og Schous plass

Oslo kommune skal legge til rette for syklende mellom Tøyen og Grünerløkka.

Hva skal vi gjøre?

Målet med tiltaket er å etablere en trygg forbindelse for syklister mellom Tøyen og Grünerløkka. Den planlagte forbindelsen blir en ringvei. Det betyr at du kan sykle i retning Grünerløkka i Jens Bjelkes gate, og mot Tøyen i Herslebs gate.

Foreslåtte tiltak: 

 • Lage ensidig sykkelfelt i Herslebs gate nord for Lakkegata.
 • Lage ensidig sykkelfelt i deler av Jens Bjelkes gate mellom Sars’ gate og Rathkes gate.
 • Legge til rette for sykling i blandet trafikk i Herslebs gate mellom Lakkegata og Vahls gate, og i Jens Bjelkes gate mellom Vahls gate og Sars’ gate.
 • Oppgradere Korsgata med tilrettelegging for sykkel i retning Akerselva, mot kjøreretningen.
 • Etablere sykkelpassasje i krysset Jens Bjelkes gate/Trondheimsveien og i krysset Lakkegata/Herslebs gate.
 • Lage permanent holdeplass for buss som erstatter den midlertidige holdeplassen i Herslebs gate.
 • Stramme inn krysset Korsgata/Rathkes gate og Toftes gate/Herslebs gate for å redusere avstanden for gående som skal krysse gata. 
 • Lage nytt gangfelt over Lakkegata ved Rema 1000.

Når skjer dette?

Hovedarbeidet ble utført våren 2022. Det gjenstår noe oppmerking og skilting som ferdigstilles i juni 2022.

Hvor skal det gjøres?

Tiltaket strekker seg fra Schous plass til Rathkes gate. Det tilrettelegges for sykling mot Grünerløkka i Jens Bjelkes gate, og mot Tøyen i Herslebs gate.

Se detaljert kart med oversikt over tiltak

Hvorfor gjør vi dette?

Det har manglet en forbindelse for syklister mellom Tøyen og Grünerløkka. Den nye forbindelsen er en del av Plan for sykkelveinett for Oslo kommune, og knytter seg til eksisterende traseer på Tøyen og Grünerløkka. I planen går traséen i Herslebs gate, men her er det ikke bredt nok til å tilrettelegge for sykling i to retninger med dagens trafikksituasjon. Dette er grunnen til at vi vil etablere ringvei gjennom Herslebs gate og Jens Bjelkes gate i stedet.

Trafikksituasjonen i området vil være i endring de kommende årene, og på sikt vil det etableres mer permanente tiltak. I krysset mellom Sars’ gate og Jens Bjelkes gate er det i dag ikke mulighet for å gjøre store tilpasninger. Det vil komme bedre tilrettelegging for syklister her senere.

Byggesøkprosess

Det er sendt dispensasjonssøknad og byggesøknad for deler av tiltaket:

 • Saksnummer 202109860 - Sykkelpassasje i krysset Trondheimsveien og Jens Bjelkes gate
 • Sykkelpassasje i krysset Lakkegata og Herslebs gate
 • Saksnummer 202109860 - Oppgradering av Korsgata

Tiltakene er nabovarslet, og merknader med svar er sendt sammen med søknaden til Plan- og bygningsetaten. Du kan bruke saksnummeret til å finne saken i saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten slik at du kan følge byggesaksprosessen videre.

Kontakt oss

Innspill og spørsmål om sykkeltilretteleggingen kan sendes til Bymiljøetaten på e-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no. Merk henvendelsen med saksnummer 21/14565.