Nye vann- og avløpsledninger i Hovseterdalen

Plan for Hovseterdalen

  • Rehabilitere vann- og avløpsledningene gjennom Hovseterdalen

Hva skal vi gjøre?

Vann- og avløpsetaten skal rehabilitere vann- og avløpsledninger gjennom Hovseterdalen. 

Hvorfor gjør vi det?

Vann- og avløpsledningene i Hovseterdalen må rehabiliteres på grunn av gjentakende lekkasjer. 

Hvor skjer det?

Området for prosjektet er Hovseterdalen ved Hovseter/Røa, der Mærradalsbekken går i rør, mellom Sørkedalsveien og snuplassen i Røahagan

Hva skjer når? 

  • Forprosjekt for rehabilitering av vann- og avløpsledninger, samt gjenåpning av bekk ble ferdig våren 2020. 
  • Ekstern kvalitetssikring av forprosjektet er gjennomført våren 2020.  
  • Rehabilitering av vann- og avløpsledninger:
    Oppstart 2. kvartal av 2022. Ferdigstillelse 3. kvartal 2023. 
  • Det er besluttet å ikke gjenåpne Mærradalsbekken på strekningen

Hvem er ansvarlig?

Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten leder arbeidet med prosjektet.

Naboinformasjon

Vann- og avløpsetaten samarbeider med Bydel Vestre Aker om informasjon til beboere og andre berørte i området.

Kontakt

Vann- og avløpsetaten

Prosjektleder

Marius Damlien Nymoen

Mobilnummer
45 07 60 40

E-post

Vann- og avløpsetaten

Telefon
23 44 00 00

E-post

Resultatene fra forprosjektet i Hovseterdalen