Hovseterdalen – vann- og avløpsledninger og bekk

Plan for Hovseterdalen

  • Rehabilitering av vann- og avløpsledningene gjennom Hovseterdalen
  • Mulig gjenåpning av Mærradalsbekken gjennom Hovseterdalen

Hva skal vi gjøre?

Vann- og avløpsetaten skal rehabilitere vann- og avløpsledninger gjennom Hovseterdalen. I tillegg skal etaten se på mulighetene for å gjenåpne Mærradalsbekken gjennom dalen.  

Hvorfor gjør vi det?

Vann- og avløpsledningene i Hovseterdalen må rehabiliteres på grunn av gjentakende lekkasjer. 

Mærradalsbekken er en av bekkestrekningene som er utpekt i kommuneplanen for Oslo som en strekning som bør gjenåpnes, i tråd med byøkologisk program. Bekken i Mærradalen går i et 900 meter langt rør under bakken i Hovseterdalen. Å åpne bekken vil øke det biologiske mangfoldet i dalføret, bedre vannkvaliteten og øke kapasiteten for flomdemping i Mærradalsbekken.

Hvor skjer det?

Området for prosjektet er Hovseterdalen ved Hovseter/Røa, der Mærradalsbekken går i rør, mellom Sørkedalsveien og snuplassen i Røahagan

Hva skjer når?

  • Forprosjekt for rehabilitering av vann- og avløpsledninger, samt gjenåpning av bekk ble ferdig våren 2020. 
  • Ekstern kvalitetssikring av forprosjektet er gjennomført våren 2020.  
  • Oppstart av rehabilitering av vann- og avløpsledninger i 2021  
  • Vann- og avløpsetaten skal gå i dialog med andre etater og Byrådet for miljø og samferdsel, før et eventuelt budsjettinnspill på gjenåpning av bekk til 2022.  

Hvem er ansvarlig?

Prosjektet er et samarbeid mellom Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten.

Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten leder arbeidet med prosjektet.

Naboinformasjon

Vann- og avløpsetaten samarbeider med Bydel Vestre Aker om informasjon til beboere og andre berørte i området.

Kontakt

Vann- og avløpsetaten

Telefon
23 44 00 00

E-post

Resultatene fra forprosjektet i Hovseterdalen