Hovinbyen

Strategisk plan for Hovinbyen

Den strategiske planen viser hvordan Hovinbyen kan omdannes fra et område preget av store lager- og industriarealer, til å bli en by med mange nye boliger og arbeidsplasser.

Hovinbyen er Oslos største byutviklingsområde, med et potensial på 30–40 000 nye boliger og 50–100 000 nye arbeidsplasser. Området strekker seg fra Bjerke i nord til Bryn i sør, fra Løren i vest til Breivoll i øst, og dekker deler av bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Alna og Bjerke. Til sammen blir det på størrelse med Drammen by.

Den strategiske planen for Hovinbyen gir rammer for den fysiske og miljømessige utvikling de neste tiårene. Planen viser hvordan Hovinbyen kan omdannes fra et område preget av store lager- og industriarealer, til å bli et attraktivt byområde med mange nye boliger og arbeidsplasser.

Strategisk plan for Hovinbyen ble godkjent av bystyret i juni 2018. Den godkjente planen blir lagt ut så fort den er trykket opp. Det har dessverre tatt litt tid.

Strategisk plan for Hovinbyen

Den strategiske planen for Hovinbyen er godkjent, men under kan du kikke på presentasjoner og film fra høringsperioden. 

Gå til prosjektsiden for Hovinbyen