Sentrum brannstasjon

Sentrum brannstasjon

Hva skal vi gjøre?

Når den gamle hovedbrannstasjonen i regjeringskvartalet rives trenger området i sentrum en ny brannstasjon. Denne er i ferd med å bygges ved den lille parken mellom Havnelageret og lokalene til Statens vegvesen.

Bygget er tegnet av Gottlieb Paludan Architects, og har fått navnet Glød. Det er WK Entreprenør som har detaljprosjekteringen og byggingen, mens Oslo kommune v/ Oslobygg er byggherre. Leietaker er Oslo brann- og redningsetat.

Brannstasjon med glassfasade og to brannbiler
Brannstasjon med glassfasade og to brannbiler. Bilde: Oslo kommune

Sentrum brannstasjon skal bidra til at de som jobber der får gjort jobben sin på en effektiv måte, ha et godt driftskonsept og være miljøvennlig. Det skal monteres bygningsintegrerte solceller, og klimagassutslippene fra materialbruk skal være minst 40 prosent lavere enn referansebygget.

Byggeplassen er fossilfri, og langt på vei utslippsfri med en elektrisk maskinpark. Det skal også bygges en park, som tilrettelegger for økologisk mangfold gjennom bruk av stedsegne plantearter og etablering av habitater for pollinerende insekter.

Hva skjer når?

Byggestart var i august 2021, og Sentrum brannstasjon skal stå ferdig medio 2023.

Hvem er ansvarlig for byggingen?

Oslo kommune ved Oslobygg KF er byggherre.

Kontakt oss

Sentrum brannstasjon

Prosjektleder
Riza Kaya
Mobil

Følg oss

Oslobygg på Facebook