Sentrum brannstasjon og Briskeby brannstasjon

Sentrum brannstasjon

Hva skal vi gjøre? 

Når den gamle hovedbrannstasjonen i regjeringskvartalet rives trenger området i sentrum en ny brannstasjon. Denne skal bygges ved den lille parken mellom Havnelageret og lokalene til Statens vegvesen. 

Hva skjer når?

Den nye Sentrum brannstasjon skal stå ferdig medio 2023.

Briskeby brannstasjon

Briskeby brannstasjon på Frogner blir totalrehabilitert. Brannstasjonen ble bygget i 1963 for å bedre beredskapen på Oslos vestkant og har ansvaret for blant annet Slottet. Totalrehabiliteringen skal blant annet bedre inneklimaet og gi et mer energiøkonomisk bygg. Bygget er vernet av Byantikvaren.

I forbindelse med denne rehabiliteringen er det etablert en midlertidig brannstasjon i Suhms gate 1 på Marienlyst. Denne blir fjernet så snart rehabiliteringen av brannstasjonen er ferdig.

Hva skjer når?

En ferdig rehabilitert Briskeby brannstasjon skal etter planen stå ferdig innen første kvartal 2022.

Hvem er ansvarlig for byggingen?

Oslo kommune ved Omsorgsbygg Oslo KF er byggherre.

Kontakt oss

Hovedstasjonen

Prosjektleder

Espen Mikkelsen

Mobilnummer
94 50 49 73

E-post

Sentrum brannstasjon

Prosjektleder

Riza Kaya

Mobilnummer
41 20 72 84

E-post

Briskeby brannstasjon

Prosjektleder

Ingrid Karlsen

Mobilnummer
93 44 14 93

Postadresse
ingrid.karlsen@oby.oslo.kommune.no