Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Hovedbrannstasjon, Sentrum brannstasjon og Briskeby brannstasjon

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.

Hovedbrannstasjonen

Hva skal vi gjøre? 

Den gamle hovedbrannstasjonen skal innlemmes i regjeringskvartalet, og Oslo trenger derfor en ny hovedbrannstasjon. I tillegg trenger Vann- og avløpsetaten nye lokaler. Disse skal nå samles i ett nytt bygg på Bryn. I forbindelse med byggingen av brannstasjonen vil det bli opprettet en midlertidig brannstasjon på Hasle, Eikenga 1.

Hva skjer når?

Forprosjektet til Hovedstasjonen skal ferdigstilles i løpet sommer 2020. 
Tidspunkt for den endelige ferdigstillelsen blir avgjort i forbindelse med den politiske behandlingen.

Sentrum brannstasjon

Hva skal vi gjøre? 

Når den gamle hovedbrannstasjonen i regjeringskvartalet rives trenger området i sentrum en ny brannstasjon. Denne skal bygges ved den lille parken mellom Havnelageret og lokalene til Statens vegvesen. 

Hva skjer når?

Den nye Sentrum brannstasjon skal stå ferdig innen utgangen av 2022.

Briskeby brannstasjon

Briskeby brannstasjon på Frogner skal nå totalrehabiliteres. Brannstasjonen ble bygget i 1963 for å bedre beredskapen på Oslos vestkant og har ansvaret for blant annet Slottet. Totalrehabiliteringen skal blant annet bedre inneklimaet og gi et mer energiøkonomisk bygg. Bygget er vernet av Byantikvaren.

I forbindelse med denne rehabiliteringen vil det etableres en midlertidig brannstasjon i Suhms gate 1 på Marienlyst. Denne skal fjernes så snart rehabiliteringen av brannstasjonen er ferdig.

Hva skjer når?

En ferdig rehabilitert Briskeby brannstasjon skal etter planen stå ferdig i januar 2022.

Hvem er ansvarlig for byggingen?

Oslo kommune ved Omsorgsbygg Oslo KF er byggherre.

Kontakt oss

Hovedbrannstasjonen

Prosjektdirektør

Petter Syverud

Mobilnummer
950 66 667

E-post

Sentrum brannstasjon

Prosjektleder

Corinna Gliss

Mobilnummer
966 80 001

E-post

Briskeby brannstasjon

Prosjektleder

Ingrid Karlsen

Mobilnummer
934 41 493

E-post