Hovedstasjonen, Sentrum, Grorud og Briskeby brannstasjon

Hovedbrannstasjonen

Hva skal vi gjøre? 

Den gamle hovedbrannstasjonen skal innlemmes i regjeringskvartalet, og Oslo trenger derfor en ny hovedbrannstasjon. I tillegg trenger Vann- og avløpsetaten nye lokaler. Disse skal nå samles i ett nytt bygg på Bryn. I forbindelse med byggingen av brannstasjonen vil det bli opprettet en midlertidig brannstasjon på Hasle, Eikenga 1.

Hva skjer når?

Forprosjektet til Hovedstasjonen skal ferdigstilles i løpet sommer 2020. 
Tidspunkt for den endelige ferdigstillelsen blir avgjort i forbindelse med den politiske behandlingen.

Sentrum brannstasjon

Hva skal vi gjøre? 

Når den gamle hovedbrannstasjonen i regjeringskvartalet rives trenger området i sentrum en ny brannstasjon. Denne skal bygges ved den lille parken mellom Havnelageret og lokalene til Statens vegvesen. 

Hva skjer når?

Den nye Sentrum brannstasjon skal stå ferdig medio 2023.

 

Grorud Brannstasjon

Grorud Brannstasjon på Nedre Rommen rehabiliteres høsten 2020 og våren 2021. Brannstasjonen er Oslos nyeste permanente brannstasjon fra 1973 og dekker området i og rundt Groruddalen. Bygget fikk i 1975 diplom fra A.C. Houens fond for god arkitektur.

Oppdraget består av blant annet en oppgradering av ventilasjonsanlegget, etterisolering av fasader, modernisering av teknisk anlegg og et øvrig kvalitetsløft for brukerne. Under rehabiliteringen er brannstasjonen plassert på en midlertidig løsning på samme tomt som brannstasjonen.

Hva skjer når?

 
Grorud brannstasjon skal stå ferdig rehabilitert til sommeren 2021.

Briskeby brannstasjon

Briskeby brannstasjon på Frogner blir totalrehabilitert. Brannstasjonen ble bygget i 1963 for å bedre beredskapen på Oslos vestkant og har ansvaret for blant annet Slottet. Totalrehabiliteringen skal blant annet bedre inneklimaet og gi et mer energiøkonomisk bygg. Bygget er vernet av Byantikvaren.

I forbindelse med denne rehabiliteringen er det etablert en midlertidig brannstasjon i Suhms gate 1 på Marienlyst. Denne blir fjernet så snart rehabiliteringen av brannstasjonen er ferdig.

Hva skjer når?

En ferdig rehabilitert Briskeby brannstasjon skal etter planen stå ferdig innen første kvartal 2022.

Hvem er ansvarlig for byggingen?

Oslo kommune ved Omsorgsbygg Oslo KF er byggherre.

Kontakt oss

Hovedstasjonen

Prosjektleder

Espen Mikkelsen

Mobilnummer
94 50 49 73

E-post

Sentrum brannstasjon

Prosjektleder

Riza Kaya

Mobilnummer
41 20 72 84

E-post

Briskeby brannstasjon

Prosjektleder

Ingrid Karlsen

Mobilnummer
93 44 14 93

Postadresse
ingrid.karlsen@oby.oslo.kommune.no