Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Hovedbrannstasjon og sentrumsbrannstasjon

Hovedbrannstasjon og sentrumsbrannstasjon

Eksisterende bebyggelse på Bryn skal rives for å bygge ny hovedbrannstasjon for Oslo. I tillegg skal det etableres en sentrumsbrannstasjon for å ivareta utrykningstid til viktige områder i sentrum.

Hva skal vi gjøre? 

Den gamle hovedbrannstasjonen skal innlemmes i regjeringskvartalet, og Oslo trenger derfor en ny hovedbrannstasjon. Det er denne som bygges på Bryn. I tillegg vil det være behov for en stasjon i indre del av Oslo sentrum, med kort utrykningsavstand til de sentrale delene av byen.

Den nye hovedbrannstasjonen skal stå ferdig på Bryn til sommeren 2023.

Hvem er ansvarlig for byggingen?

Oslo kommune ved Omsorgsbygg Oslo KF er byggherre.

Kontakt oss

Omsorgsbygg Oslo KF

Prosjektansvarlig

Bjørn Kjærnes

Mobilnummer
909 29 260

E-post