Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Hasle skole – vi rehabiliterer og utvider

Hasle skole ved Lille Tøyen skal bli ny i løpet av 2019.

Hva skal vi gjøre?

De eksisterende byggene på Hasle skole skal rehabiliteres. I tillegg skal det føres opp et nytt bygg på tomten, slik at skolens kapasitet utvides med to paralleller per trinn. 

Når er skolen ferdig?

Etter planen skal skolen være ferdig i 2019.

Utdanningsetaten er bestiller.

Mer om bygget

Undervisningsbygg er byggherre:

  • Prosjektleder: Pia Sylvie Berg i Undervisningsbygg
  • Arkitekt: Amund Gulden i FuthArk Arkitekter

Undervisningsbygg utvider kapasiteten ved Hasle skole fra 480 til 870 elever. Deler av skolen rives mens sentralbygget reguleres til bevaring. Nye skolebygninger blir i to til tre etasjer på nordsiden av sentralbygget og en lav gymsal etableres mot Hovinveien.

Skolen vil få tilfredsstillende og varierte uteoppholdsarealer. Plan - og bygningsetaten anbefaler planforslaget med forbehold om at forslaget sikrer åpne fasader mot Hovinveien, etablerer fortau i Haraldsvei, har tilfredsstillende fasademateriale og vegetasjonsdekke og at to trær i Hovinveien blir bevart. 

Følg saken

Besøksadresse

Haralds vei 1, 0576 OSLO