Slik bygger vi Oslo

Grorud flerbrukshus

Oslo kommune bygger en ny flerbrukshall i Grorud idrettspark.

Hvordan blir Grorud flerbrukshus?

Huset vil ha tre hovedfunksjoner som består av en flerbrukshall, klubbhus for Grorud IL samt en barnehage.

•         Bruksareal på 4 600 kvadratmeter. 
•         Hallareal på 25 x 45 meter, som er vanlig spilleflate for håndballhall.
•         Flere støtterom, som treningsrom og garderober.
•         Klubblokaler for Grorud IL.
•         Barnehage med seks baser og temarom. Det er plass til inntil 18 barn per base.

Uteområder

I området utenfor er det planlagt en aktivitetsakse som strekker seg mellom Grorud skole og Groruddammen. Aktivitetsaksen vil blant annet inneholde skateelementer, buldrevegg, utendørs apparater for styrketrening, samt sittebenker og beplantning.

Hvor skal huset ligge?

Grorud flerbrukshus er regulert i en større idrettspark i Grorudveien 7. Idrettsparken grenser opp til Grorudparken med Groruddammen og er sentralt plassert på Grorud, med kort vei til kollektivknutepunkt.

Grorud idrettspark ligger sør for Grorud senter med T-banestasjon, avgrenset i nord av Trondheimsveien, i øst av Grorudveien og i sør av Rasmusbakken. I sørvest grenser tomten mot friområdet langs Alna. 

Hva skjer når?

  • Planlagt byggestart: januar 2019
  • Planlagt ferdigstillelse: sommer 2020

Naboinformasjon

Her finner du naboinformasjon om Grorud flerbrukshus.

Miljø og energi 

Grorud flerbrukshus bygges som passivhus. I tillegg bygges det fossilfritt, som betyr at alle anleggsmaskiner på byggeplassen skal være elektriske eller gå på biodiesel.

Hvem er ansvarlig?

  • Arkitekt: Link Arkitektur
  • Totalentreprenør: Håndverkskompaniet AS
  • Prosjekteringsgruppe: Multiconsult

Følg Kultur- og idrettsbygg

Kontaktpersoner

Kultur- og idrettsbygg

Pressekontakt

Haakon Berg Jensen

Mobilnummer
974 08 707

E-post

Kultur- og idrettsbygg

Olav Vs gate 4

Telefon
21 80 21 80

E-post

Postnummer
0161

Poststed
Oslo