Slik bygger vi Oslo

Grefsenveien

Hvorfor skal vi bygge om?

For å kunne tilby et godt trikketilbud, har Oslo kommune besluttet å starte fornying av trikkeparken i 2020. Det krever en oppgradering av trikkeinfrastrukturen på enkelte steder i byen, blant annet i Grefsenveien. I tillegg er trikketraseen i Grefsenveien slitt, har dårlig fremkommelighet og mangler tilrettelegging for syklister.

Hvor skal vi bygge om?

Prosjektet skal arbeide på strekningen fra Storokrysset til Disen vendesløyfe.

Hva skal vi gjøre?

Strekningen får en omfattende gateoppgradering hvor det skal graves dypt og bredt - i hele veiens bredde. Målsettingen er å bedre kollektivtrafikkens fremkommelighet ved å anlegge et separat og fysisk atskilt kollektivfelt frem til 100 meter fra Storokrysset hvor trikk og buss deler feltet med biler som skal østover på ringveien.

Det skal også etableres sykkelfelt ut av krysset, opp til Disen, mens sykkelfelt i motsatt retning blir en del av reguleringsarbeidet som Bymiljøetaten igangsetter i 2018. For å unngå nytt gravearbeid på strekningen i nær fremtid benytter også Vann- og avløpsetaten anledningen til å skifte en eldre vannledning som ligger midt i veien.

Hele strekningen får nye fortau, ny belysning og universelt utformede holdeplasser.

Hva skjer når? 

  • August 2018: Oppstart av innledende vann- og avløpsarbeid i nedre del av veien, nær Storokrysset. I denne fasen er Grefsenveien åpen for alle trafikantgrupper.
  • Desember 2018: Grefsenveien stenges på strekningen for biler mens buss overtar for trikk. Bussen følger trikketraseen mellom Storo og Kjelsås og betjener de samme stoppestedene som det trikken gjør i dag.
  • Våren 2020: Ferdigstillelse av prosjektet.

Hvem er ansvarlig?

Sporveien er byggherre, med Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten som samarbeidspartnere.

Kontakt oss

Sporveien

Prosjektleder

Maria Suhr

E-post

Sporveien

Assisterende prosjektleder/prosjekteringsleder

Hanna Nordin

E-post

Sporveien

Kommunikasjonsrådgiver

Sven Øvergaard

E-post