Slik bygger vi Oslo

Gjerdrums vei – tilrettelegging for syklende og gående