Fyrstikkbrua på Bryn

Bymiljøetaten er i gang med et forprosjekt for å oppgradere gang- og sykkelbroen over jernbanen ved Fyrstikkfabrikken, samt flere tiltak for å øke trafikksikkerheten og framkommeligheten på stedet.

Hva skal vi gjøre?

Broen over jernbanen ved Fyrstikkfabrikken på Bryn er i dårlig forfatning, og skal derfor skiftes ut med en ny gang- og sykkelbro. Prosjektet vil også omfatte trafikksikkerhetstiltak ved krysningspunktet mellom broen og Fyrstikkbakken, på den andre siden av Smalvollveien. Samtidig skal området oppgraderes med gangvei/fortau langs Jernbaneveien mellom Fyrstikkbrua og turstien som tar av fra veien inn i skogholtet.

Hvorfor gjør vi dette?

Hensikten med prosjektet er å forbedre trafikksikkerheten ved krysning over Jernbaneveien og gi plass for en helhetlig gang- og sykkelforbindelse fra turstien, over broen og videre til turveien langs Alna i Brobekkdalen, og forbinde Fyrstikkbakken med Nils Hansens vei, som en del av Plan for sykkelveinettet i Oslo. Et førende kriterium ved utarbeidelsen av ny bro er Bane NOR sine krav til økt frihøyde mellom jernbane og bro. Vi vil derfor løfte den nye broen høyere over jernbanen.

Hvor skjer det?

Broen mellom Nils Hansens vei og Smalvollveien, samt gangvei ved siden av langs Jernbaneveien, på Bryn i Bydel Østensjø.

Hvem er ansvarlig?

Bymiljøetaten i Oslo kommune er ansvarlig.

Hva skjer når?

Forprosjektet skal være ferdig ved årsskiftet 2021/2022. Etter dette vil det være en hørings- og beslutningsprosess, før selve byggeperioden på ett til to år.

Kontaktperson

Bymiljøetaten

Prosjektleder

Alf Eirik Mortensen

Telefon

2180 2180

E-post

postmottak@bym.oslo.kommune.no