Slik bygger vi Oslo

Etterstadgata – Tilrettelegging for syklende og gående