Enebakkveien – sykkeltilrettelegging i Kværnerbyen

Bymiljøetaten planlegger å gjøre det tryggere og mer attraktivt å sykle og gå langs Enebakkveien mellom Eirik Raudes vei og Arnljot Gellines vei.

Hva skal vi gjøre?

For å bedre forholdene for syklende og gående i Enebakkveien mellom Eirik Raudes vei og Arnljot Gellines vei er det skissert to mulige løsninger:

  • Forslag 1: Etablere sykkelfelt i motbakken opp til Eirik Raudes vei.
  • Forslag 2: Tilrettelegge for sykling i blandet trafikk ved å bedre plass og siktforhold.

Hvor skal det gjøres?

Tiltaksområdet er i Enebakkveien mellom Eirik Raudes vei og Arnljot Gellines vei.

Når skjer dette?

Vi planlegger å gjennomføre arbeidet høsten 2021.

Hvorfor gjør vi dette?

Å legge bedre til rette for gående og syklende er nødvendig for å løse utfordringene knyttet til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk i Oslo.

Enebakkveien er en del av Plan for sykkelveinettet i Oslo. Traseen vil blant annet kobles på planlagt sykkelforbindelse fra Arnljot Gellines mot Vålerenga. Eget sykkelfelt i motbakken vil bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet for syklister. Tiltaket vil redusere omfanget av sykling på fortauet og dermed også bedre forholdene for gående.

Bymiljøetaten

Telefon
21 80 21 80

E-post
postmottak@bym.oslo.kommune.no