Storo i endring

I Storo-området skal vi de kommende årene ruste opp en rekke gater, og legge til rette for gående, syklende og kollektivreisende.

I bydelene Nordre Aker og Sagene er det allerede store oppgraderingsprosjekter i gang.

Pågående prosjekter i området