Brekkeveien, omregulering

Hva skal vi gjøre?

På Brekke i Oslo jobber Boligbygg med å omregulere en eiendom, for å løse fremtidige behov for kommunale boliger i Bydel Nordre Aker. 

Områdeutviklingen på Frysja fører til nye behov og den aktuelle tomten er den eneste kommunale byggegrunnen i området. Målet med omreguleringen er å kunne utnytte tomten ved et fremtidig byggeprosjekt. Det er ikke bestemt hva slags boliger som skal bygges på tomten, eller hvem som skal bo i boligene.

Hvor ligger det?

Brekke ligger nord i Oslo, ved Maridalsvannet.

Hvorfor gjør vi det?

Oslo trenger stadig boliger tilpasset spesielle brukergrupper, og eiendommen vil kunne løse et fremtidig behov i Bydel Nordre Aker.

Når blir boligene ferdige?

Ferdigstillingstidspunkt er ennå ikke fastsatt. Eiendommen er under omregulering.

Kontakt oss

Boligbygg

prosjektutvikler

Ulrik Neraal

E-post

Boligbygg

prosjektutvikler

Amanda Høysæter

E-post