Bøler aktivitetspark

Oslo kommune bygger aktivitetspark på Bøler, som vil være en del av skoleområdet til Bøler skole innenfor skoletiden og en park for nærmiljøet utenom skoletiden.

Hva skal vi gjøre? 

Bymiljøetaten skal bygge en aktivitetspark på Bøler. Tiltaket omfatter blant annet etablering av et rulle- og skateanlegg, etablering av ulike aktivitetssoner, opparbeidelse av grøntarealer med møteplasser og sittebenker, samt tiltak for lokal overvannshåndtering. 

Se illustrasjon her

Hvorfor gjør vi dette? 

Hensikten er å øke aktivitetstilbudet for barn og unge i nærmiljøet, og på denne måten få opp aktivitetsnivået blandt barn og unge. Prosjektet bidrar også til bedre utnyttelse av et areal som ikke er godt utnyttet i dag. 

Hvor skjer det? 

På grusplassen ved Bøler skole (1.-10. trinn), sør for General Ruges vei og Bøler T-bane stopp. 

Hvem er ansvarlig?

FAU på Bøler skole er initiativtaker til prosjektet, og Bydel Østensjø formell prosjektbestiller. Bymiljøetaten er ansvarlig for prosjektgjennomføringen, inkl. kontrahering og gjennomføring med entreprenører. Oslobygg KF er eier og forvalter av eiendommen. Plan- og bygningsetaten er planmyndighet. 

Hva skjer når? 

Byggeperiode første trinn: oppstart 2. uken i september 2021 og ferdigstillelse av rulleflatearealer ila. november 2021.

Ferdigstillelse av hele aktivitetsparken ila. juni 2022.

Kontaktperson

Bymiljøetaten

Prosjektleder

Erwin Romero

Telefon

2180 2180 

E-post

postmottak@bym.oslo.kommune.no