Slik bygger vi Oslo

Opprustning av Bispegata

Oppgradering av Bispegata

  • Bispegata blir kollektivgate
  • Trikken i Dronnings Eufemias gate kobles til traséen i Oslo gate
  • Holdplassene blir universelt utformet
  • Bispegata får ny og trygg sykkeltrasé
  • Oslo torg etableres

Bispegata knytter Bjørvika og Gamlebyen sammen og skal opprustes for sykkel- og kollektivtrafikk.

Hva skal vi gjøre?

Bispegata få ny trikketrasé, universelt utformede holdeplasser og sykkelfelt i begge retninger. Sykkelfeltene legges bak holdeplassene for å unngå konflikter mellom sykkel og buss.

I tillegg skal Oslo torg etableres i krysset mellom Bispegata og Oslo gate. 

Hva skjer når?

Fra og med onsdag 30. januar er Bispegata permanent stengt for biltrafikk mellom Trelastgata og Oslo gate. Bispegata vil fortsatt fungere som omkjøringsvei når Ekebergtunnelen er stengt. Bussen fortsetter som vanlig i dagens trasé.

Milepæler i arbeidet

  • Anleggsstart er januar 2019 og Bispegata stenges permanent for biltrafikk.
  • Våren 2020 tar nye Bispegata form og arbeidet med trikkespor og holdeplasser kan starte.
  • Uke 41 var ny trikketrasé ferdig, og trikken flyttes fra Schweigaardsgate til Dronning Eufemias gate og Bispegata. 
  • Forventet ferdigstillelse er juni 2021. 

Hvorfor skal vi oppgradere?

Oppgraderingen av Bispegata henger sammen med fornyelsen av trikkeparken i Oslo. Før dette må infrastrukturen på en rekke strekninger i byen oppgraderes, deriblant i Bispegata.

Som del av utviklingen av Bjørvika og Fjordbyplanen ble kollektivtraséen i Dronning Eufemias gate ferdigstilt for noen år tilbake. Bispegata er delen som mangler for å koble trikken i Dronning Eufemias gate til eksisterende trasé i Oslo gate, men på grunn av Follobaneprosjektet og ny innføring til Oslo S ble oppgraderingen av Bispegata satt på vent for å unngå å måtte grave opp gaten på nytt. I tillegg er strekningen en viktig omkjøringsvei når Ekebergtunelen er stengt, og må holdes åpen til en hver tid. Strekningen inngår også som en del av hovedsykkelveinettet i Oslo, og trenger trygge sykkelfelt.

Bispegata er en del av et viktig kulturminneområde for byen. Samtidig som gatens infrastruktur behøver oppgradering, skal Oslo torg utvikles for å skape en bedre funksjonell sammenheng mellom Ruinparken, Middelalderparken, Ladegården og barokkhagen. Gravearbeidet gjøres i samarbeid med arkeologiske myndigheter siden prosjektet skal grave i et område med stor historisk verdi.

Hvor skal vi bygge om?

Prosjektet omfatter Bispegata, fra Kong Håkon 5.s gate til Oslo gate og videre til og med krysset med St. Halvards gate. I tillegg inngår Oslo gate fra Bispegata til Clemens gate. Totalt strekker prosjektet seg i cirka 450 meter. 

Ønsker du mer informasjon om prosjektet? Meld deg på nyhetsbrevet vårt

Kontaktpersoner

Bymiljøetaten

Prosjektleder

Jessica Bergstrand

E-post