Til innhold
Kunngjøringer

Utlysning om midlertidige kunstprosjekter i forbindelse med Program for Bilfritt byliv

Program for Bilfritt byliv har som mål å skape et bedre bymiljø og økt byliv innenfor Ring 1. For å nå dette målet legger kommunen til rette for ny bruk av areal som tidligere var forbeholdt bilen. Resultatet er flere sitteplasser, sykkelveier, lekeplasser, uteservering, handel, og mer plass til kunst og kultur i offentlig rom. 

Kulturetaten inviterer i den anledning til åpen innsendelse av forslag til midlertidige kunstprosjekter i Oslo i 2019. Prosjektene finansieres av Program for Bilfritt byliv og har derfor Oslo Sentrum/Ring 1 som avgrensning. 

 

Bakgrunn og fullstendig utlysning

Kulturetaten søker forslag om midlertidige kunstprosjekter til Oslo sentrum/Ring 1 i 2019 og lyser i det følgende ut tre prosjekter.

De tre utlysningene

 1. Kulturetaten inviterer Oslos kunsthaller og kunstnerstyrte visningssteder og til å sende inn forslag om midlertidige kunstprosjekter på selvvalgt sted innenfor Oslo Sentrum/Ring 1.
 2. Kulturetaten, i samarbeid med Bymiljøetaten, inviterer Oslos kunstnere til å sende inn forslag om kunstprosjekter på basartaket over Youngstorget/Møllergata
 3. Kulturetaten, i samarbeid med Bymiljøetaten, inviterer Oslos kunstnere til å sende inn forslag om kunstprosjekt på Kontraskjæret som oppfordrer til aktivitet og lek. 

Fullstendig ulysningstekst for alle tre prosjektene (PDF 0,4)

Fredningsvarsel for kontraskjæret (PDF 0,6MB)

Frister 

 • sende inn forslag: 1. mars
 • gjennomføre forslag:
  1. midlertidige kunstprosjekter på selvvalgt sted innenfor Oslo Sentrum/Ring 1: i løpet av 2019
  2. kunstprosjekter på basartaket over Youngstorget/Møllergata: innen 1. juni 2019
  3. kunstprosjekt på Kontraskjæret som oppfordrer til aktivitet og lek: innen 1. juni 2019

Kontakt:

Forslag merkes med: 
MIDLERTIDIG KUNST I BILFRITT BYLIV
og sendes til postadresse: 1453 Vika, 0116 Oslo
eller på e-post: postmottak@kul.oslo.kommune.no

For ytterligere informasjon:

prosjektleder Mari F. Sundet
telefon: 482 07 284
e-post: mari.sundet@kul.oslo.kommune.no